Tento příspěvek byl přečten2144krát!

Syn.: Senecio fluviatilis Wallr., Jacobaea sarracenica (L.) Moench
Čel
.: Asteraceae Martinov – hvězdnicovité

Senecio sarracenicus - starček poříční

Popis: Vytrvalá bylina s horizontálním oddenkem až 60 cm dlouhým, vysoká 60-200 cm. Lodyha je přímá, pravidelně olistěná, plná, pouze v horní části větvená, nahoře jemně pýřitá. Lodyžní listy jsou podlouhlé až čárkovitě kopinaté, špičaté, zúženou bází přisedlé, na okraji ostře pilovité se zuby směřujícími špičkou dopředu. Spodní listy jsou za květu odumřelé. Úbory skládají bohaté chocholičnaté laty, jsou asi 15-30 cm široké. Zákrov je válcovitě zvonkovitý, zákrovní listeny jsou čárkovité, zašpičatělé, na špičce černé. Listeny zákrovečku dosahují asi do poloviny zákrovu v počtu 3-5. Okrajové jazykovité květy v počtu 6-8 jsou zlatožluté, nažky jsou válcovité, lysé, zakončené chmýrem. Kvete od srpna do října.

Senecio sarracenicus - starček poříční

Záměny: Z ostatních našich vysokých starčků mají Senecio doria a Senecio umbrosus za květu spodní listy zachovalé a nápadně velké, druhy z okruhu Senecio ovatus mají zuby listů směřující do stran a obvykle chudší úbory, Senecio paludosus má dutou lodyhu, zubatější listy a bohatší úbory.

Senecio sarracenicus - starček poříční

Ekologie: Roste v pláštích a bylinných lemech lužních lesů, na okrajích rákosin, na mokřadních loukách, na vlhkých nebo periodicky vysýchavých, zpravidla živných půdách.

Senecio sarracenicus - starček poříční

Rozšíření: Roste především ve střední a východní Evropě, od východní Francie a Nizozemí až do severního Kazachstánu a na jih Sibiře, na severu zasahuje nejdále do Pobaltí, na jihu na Balkán. Izolovaně roste v severovýchodním Turecku a v Arménii. Jako zplanělý je uváděn z Britských ostrovů a z Dánska. U nás roste především v nivách velkých řek, v Polabí, v Povltaví, v dolním Podyjí, v Hornomoravském úvalu, ve středním Pobečví. Na Slovensku roste od Záhorské nížiny po dolní Pohroní.

Ohrožení: Patří k silně ohroženým druhům květeny ČR (C2b), ve stejné kategorii je chráněn i zákonem (§2).

Senecio sarracenicus - starček poříční

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Publikováno dne 15.8.2013.

Fotografováno v národní přírodní rezervaci Libický luh.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget