Tento příspěvek byl přečten2125krát!

Syn.: Arenaria media L., Arenaria maritima All., Lepigonum marginatum (DC.) Koch, Spergularia marginata (DC.) Kittel, Spergularia media (L.) C. Presl, Spergularia rubra (L.) J. et C. Presl subsp. marginata Čelak., Spergularia salina J. et C. Presl subsp. marginata (DC.) Čelak.

Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité

spergularia-maritima1

Popis: Vytrvalá bylina se ztlustlým hlavním kořenem, vysoká 10-20 cm. Lodyha je málo větvená, vystoupavá nebo poléhavá, lysá, v horní části žlaznatě chlupatá. Listy jsou přisedlé, dužnaté, na průřezu oblé, čárkovité, hrotité, dlouhé 10-25 mm, palisty jsou trojúhelníkovité, vytrvalé, stříbřitě blanité. Květenstvím je chodokvětý vidlan. Květy vyrůstají na hustě žlaznaté chlupatých stopkách, jsou pětičetné. Kališní lístky jsou kopinaté, hustě žlaznaté, korunní lístky jsou široce eliptické, 2,5-5,2 mm dlouhé, světle růžové, vzácně bílé. Tyčinek je 7-10, čnělky jsou tři. Plodem je kuželovitá tobolka až dvakrát delší než kalich, otevírá se třemi zuby. Semena jsou čočkovitá, hladká, tmavohnědá, téměř všechna s lemem až 0,4 mm širokým. Kvete od června do září.

spergularia-maritima2

Záměny: Kuřinky jsou si dosti podobné, vzhledem k tomu, že u našich populací převládají rostliny se semeny s lemem, jeví se tento znak jako nejspolehlivější. Má též v průměru větší květy, než ostatní naše kuřinky, a tobolky zřetelně delší než kalich.

spergularia-maritima3

Ekologie: Roste na zasolených půdách na mořském pobřeží, na slaniskách, na slaných loukách, v okolí minerálních pramenů, na okrajích rybníků s letním výparným režimem.

spergularia-maritima4

Rozšíření v České republice: Rostla vzácně v severozápadních Čechách a na jižní Moravě, převážně v nížinách; dnes už na většině míst neroste. Tvrdošijně je uváděna ze Soosu. Na rozdíl od kuřinky solné (Spergularia salina) se zatím nešíří kolem solených silnic a dálnic.

spergularia-maritima5

Celkové rozšíření: Roste na pobřežích západní, severozápadní a jižní Evropy včetně pobřeží Černého moře a Kanárských ostrovů, pod Kavkazem, u Kaspického moře, v severní Africe, dále roste osamoceně na vnitrozemských slaniscích ve střední a jihovýchodní Evropě, ve střední Asii. V jižní Africe je snad nepůvodní, zavlečena byla do Ameriky.

Ohrožení: Patří ke kriticky ohroženým druhům květeny ČR (C1t), zákonem je chráněn ve stejné kategorii (§1), na Slovensku též. spergularia-maritima6

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Publikováno dne 30.9.2015.

Fotografováno v Národní přírodní rezervaci Slanisko u Nesytu, dne 14.6.2014.

 

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget