Tento příspěvek byl přečten2362krát!

Řeřišničník skalní (Brassicaceae Burnett – brukvovité) je velmi vzácným reliktním druhem vázaným především na kaňonovitá údolí některých řek, říček a potoků, ojediněle též rostoucí na skalních výchozech mimo údolí. V Praze se vyskytuje velmi vzácně, dnes snad pouze v údolí Libušského potoka v Přírodní památce Modřanská rokle. Starý údaj Čelakovského z Prokopského údolí patří patrně minulosti. Jedná se o velmi cenný, reliktní dealpinský prvek v pražské květeně, jemuž by měla být věnována nejvyšší pozornost. Pro svoji určitou nenápadnost může unikat pozornosti, rozhodně se však jedná o druh velmi vzácný.

cardaminopsis-petrea1

Rozšíření na území České republiky: U nás roste vzácně v kaňonovitých údolích některých řek, říček a potoků (Mže, Rokytná, Jihlava, Oslava, Loděnice, Libušský potok), ojediněle též roste na skalních výchozech mimo údolí (Bezděz, Černý vrch, Boreč).

cardaminopsis-petrea2

Celkový areál rozšíření: V užším pojetí druhu se vyskytuje nesouvisle až ostrůvkovitě v severní a střední Evropě, v širším pojetí také v subarktickém pásu Asie s přesahem do severní Ameriky.

cardaminopsis-petrea3

Ekologie: Roste na skalách, sklaních sutích a drolinách, v otevřených travinných společenstvech na prudkých svazích, vzácněji na vrcholových skalách, někdy též ve skalních štěrbinách, případně na kamenité půdě ve světlých borových lesích. Upřednostňuje svahy na severní straně.

cardaminopsis-petrea4

Ohrožení a ochrana: Je zařazen mezi silně ohrožené druhy z důvodu malého počtu lokalit (C2r), zákonem je chráněn v kategorii druhů kriticky ohrožených (§1). Je ohrožován především samotnou vzácností a ostrůvkovitým výskytem, vzhledem k tomu, že roste obvykle na méně přístupných místech, může být ohrožen pouze neuváženými zásahy jako je těžba, zalesňování a pod. Druh se vyskytuje v několika maloplošných chráněných územích a v současnosti i přes svoji vzácnost není bezprostředně ohrožen.

cardaminopsis-petrea5

Ohrožení na území Prahy: Druh má na území Prahy jednu nebo nejvýše několik málo lokalit a zasluhuje plnou pozornost. Je ohrožen samotnou vzácností, v přírodní památce Modřanská rokle roste na nenápadné, příkré skalní stěně a zdá se, že v současnosti není bezprostředně ohrožen, leda nějakým unáhleným zásahem ve smyslu různých revitalizací.

cardaminopsis-petrea6

Možnosti záměny, příbuzné druhy: U nás je zaměnitelný především za malé jedince řeřišničníku písečného (Cardaminopsis arenaria), který se liší více členěnými listy a to i lodyžními, přítomností více chlupů a to i na lodyze a hojnějším výskytem víceramenných chlupů. Je podobný také huseníčku rolnímu (Arabidopsis thaliana), jenž má menší korunní plátky a listy přízemní růžice celistvé nebo zubaté, nikdy peřenodílné a hřbetokořenný klíček. Naopak třetí náš řeřišničník, řeřišničník Hallerův (Cardaminopsis halleri) je nepodobný a především roste na zcela jiných místech a záměna je tudíž nepravděpodobná.

cardaminopsis-petrea7

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Fotografováno v Přírodní památce Modřanská rokle, dne 2.5.2015.

cardaminopsis-petrea8

 

Na projekt Ohrožená pražská příroda finančně přispělo Hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget