Tento příspěvek byl přečten2444krát!

Syn.: Stipa joannis Čelak.

Čel.: Poaceae – lipnicovité

Stipa pennata, kavyl Ivanův

Stipa pennata, kavyl Ivanův

Popis: Vytrvalé trsnaté rostliny, tvořené jak plodnými trsy, tak trsy s nekvetoucími výběžky, trsy husté, 25-70 cm vysoké. Pochvy listů

sivohnědé, tenké, slabě drsné až hladké. Listy čárkovité, za vlhka ploché, za sucha víceméně svinuté (0,5-1 mm v průměru), velmi tuhé, na vrcholu se štětičkou chlupů, rub listu hladký až slabě drsný. Klásky jednokvěté, dlouze stopkaté, s jediným samičím květem. Plevy úzce kopinaté. Plucha s 8-30 cm dlouhou osinou (dolní zkroucená část rovná, horní pernatá od dlouhých, 4-5 mm dlouhých chlupů). Obilky přitloustlé, jejich stopka zřetelně zakřivená, nejdelší řada chlupů na pluše končí alespoň 4 mm pod osinou, hřbetní řada je vždy výrazně delší než řady sousední.

Ekologie: Výslunné kamenité a travnaté stepní svahy, na vysýchavých, výhřevných, hlubších i mělkých půdách, s větší vazbou na bazické podklady.

Rozšíření: Submediteránně kontinentální druh rozšířený od jižní Sibiře a Střední Asii do jižní, východní a střední Evropy. Mezi kavyly častější druh rozšířený v teplejších oblastech Čech a Moravy.

Stipa pennata, kavyl Ivanův

Záměny: Dobrým identifikačním znakem je štětička chlupů na konci listů. U starších listů je třeba vzít v úvahu další znaky, jako je absence ochlupení na lícní a rubové straně listu, celkově subtilnější trsy s užšími, spíše zelenými než nasivělými listy, délku hřbetní řady chlupů na obilce ve vztahu k řadám sousedním.

Stipa pennata, kavyl IvanůvStipa pennata, kavyl Ivanův

Ohrožení: V České republice řazen k ohroženým druhům (C3), ve stejné kategorii je chráněn zákonem (§3).

Stipa pennata, kavyl Ivanův

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Publikováno dne 31.5.2013.

Fotografováno v chráněných územích Prokopské údolí, Podbabské skály a Dřínovská stráň.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget