Tento příspěvek byl přečten1974krát!

Syn.: Chelidonium corniculatum L., Glaucium phoeniceum Crantz, Glaucium tricolor Bernh. ex Opiz
Čel.: Papaveraceae – makovité

Glaucium corniculatum, rohatec růžkatý

Popis: Nejčastěji jednoleté rostliny, vzácněji až dvouleté. Lodyhy dosahují výšky až 0,5 m. Listy peřenodílné až peřenosečné, střídavé, přízemní s řapíkem, vždy tuhé a chlupaté. Květy koncové, na až 5 cm dlouhých stopkách. Korunní lístky červené, vzácně žluté, obvykle s fialovou skvrnou na bázi, vnitřní užší než vnější. Blizny terčovité, se 2 laloky. Tobolky s četnými chlupy se od vrcholu otevírají dvěma chlopněmi.

Glaucium corniculatum, rohatec růžkatý

Ekologie: Vyhledává vinice, okraje polí, kde se vyskytuje v plevelových společenstvech s dejvorcem velkoplodým (Caucalis platycarpos). Často také na suchých travnatých stráních. Charakter výskytu ve Větrušických roklích lze charakterizovat jako společenstvo skalních stepí s kostřavou sivou (Festuca pallens), kde roste v neuzavřeném porostu s kavylem Ivanovým (Stipa pennata), bělozářkou liliovitou (Anthericum liliago), chrpou latnatou (Centaurea stoebe) a dalšími xerotermními druhy. Přechodně je uváděn také na ruderálních stanovištích.

Glaucium corniculatum, rohatec růžkatý

Rozšíření: Archeofyt, jehož původní rozšíření není možné dnes s jistotou určit. Objevuje se v jižní a jihovýchodní Evropě, na Kanárských ostrovech a v Malé Asii. Severní hranice prochází střední Evropou, kde je druh vzácný.

V České republice je znám z teplých oblastí středních, severních a východních Čech a z jižní Moravy odkud ojediněle zasahuje do středních poloh. Ve Větrušických roklích byl pozorován v malé populaci do sotva dvaceti exemplářů.

Glaucium corniculatum, rohatec růžkatýGlaucium corniculatum, rohatec růžkatý

Záměny: V kvetoucím stavu prakticky nezaměnitelný druh. Jako sterilní může být zaměněn s máky (rod Papaver), který má také chlupaté listy, které jsou stejně jako u rohatce peřenoklané až peřenosečné. V době květu a plodu jej odlišují protáhlé tobolky (delší než 10 cm) a také jiný charakter květů.

Glaucium corniculatum, rohatec růžkatý

Ohrožení: V České republice řazen ke kriticky ohroženým druhům (C1t), zákonem není chráněn.

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Publikováno dne 30.5.2013.

Fotografováno v národní přírodní rezervaci Větrušické rokle.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget