Tento příspěvek byl přečten2023krát!

Syn.: Stipa rubens P. Smirnov; Stipa glabrata P. Smirnov; Stipa dasyphylla var. glabrata P. Smirnov
Čel.: Poaceae – lipnicovité

Stipa zalesskii, kavyl olysalý

Popis: Vytrvalé trsnaté rostliny, tvořené jak plodnými trsy, tak trsy s nekvetoucími výběžky. Trsy velmi statné a objemné, s hrubým pláštěm odumřelých vnějších listů. Listy čárkovité, za vlhka ploché, za sucha víceméně svinuté, velmi tuhé, šedě až špinavě zelené. Lícní strana listu hustě chlupatá, rub listu je pouze hrubě papilnatý, ostře drsný až lysý. Klásky jednokvěté, dlouze stopkaté, s jediným samičím květem. Plevy kožovité, na okrajích dovnitř svinuté, 19-22 mm dlouhé. Plucha s 8-30 cm dlouhou osinou. Osina dlouze chlupatá. Obilky úzce kopinaté, hřbetní řada chlupů chybí nebo je nanejvýš dosahuje délky řad sousedních, břišní řada chlupů končí téměř až u osiny.

Stipa zalesskii, kavyl olysalý

Ekologie: Výslunné kamenité a travnaté stepní svahy, nejčastěji jižní a západní expozice, na vysýchavých, hlubších a zásaditých půdách.

Stipa zalesskii, kavyl olysalý

Rozšíření: Druh se subkontinentálně euroasijským rozšířením, s těžištěm výskytu na ukrajinských stepích. Výskyt v České republice se nachází na západní hranici areálu, kde má izolovaný a reliktní charakter.

V České republice roste pouze v Českém středohoří, v Lounském středohoří na třech blízkých vrších: Oblíku, Srdovu a Brníku, dále na Deblíku mezi Ústím nad Labem a Litoměřicemi a Holém vrchu u Třebenic. Jednotlivé trsy jsou z námy ještě z několika lokalit u Libčevsi a Mnichovského Týnce.

Stipa zalesskii, kavyl olysalý

Záměny: Mezi diagnostické znaky patří zejména hustě chlupatá lícní strana listu, naopak rubu listu je pouze hrubě papilnatý až lysý (na rozdíl od „chlupatějších“ kavylů: kavylu chlupatého – Stipa dasyphylla a kavylu Smirnovova – Stipa smirnovii). Listy nejsou zakončeny osinovitou špičkou (oproti kavylu tenkolistému) ani nemají na konci štětičku chlupů (jako je tomu u kavylu Ivanova – Stipa pennata). Další znaky se nacházejí na obilce.

Stipa zalesskii, kavyl olysalý

Ohrožení: V České republice řazen ke kriticky ohroženým druhům (C1), ve stejné kategorii je chráněn zákonem (§1).

Stipa zalesskii, kavyl olysalý

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Publikováno dne 31.5.2013.

Fotografováno na Lounsku, v národní přírodní rezervaci Oblík.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget