Tento příspěvek byl přečten2547krát!

Čeleď: Santalaceae – santalovité

Thesium ebracteatum

Popis: Vytrvalá poloparazitická rostlina, oddenek tenký, výběžkatý, lodyha 10–25 cm vysoká, zpravidla jednoduchá. Listy čárkovité nebo podlouhle čárkovité, 2–4 cm dlouhé a do 2–3 mm široké, lysé. Květy krátce stopkaté, uspořádané ve vrcholových hroznech (květenství zaujímá horní 1/2 až 2/3 délky rostliny, větévky jednokvěté, s listenem a bez listenců, okvětí široce zvonkovité, uvnitř bílé, složené z 5 na bázi srostlých lístků, okvětí je za plodu kratší než nažka. Kvete v květnu až v červnu.

Ekologie: Vyhledává vlhké slatinné nebo rašelinné louky, nicméně vzhledem k široké ekologické amplitudě snáší i odvodňování.

lněnka bezlistenná

Thesium ebracteatum, lněnka bezlistenná

Rozšíření: Východoevropský druh rozšířený od Uralu až do střední a východní Evropy, souvislý areál sahá z Ruska do Polska, severní Ukrajiny a středního Rumunska. Izolované výskyty jsou známy z České republiky, Dánska (už pouze historické údaje), severovýchodní části Německa, Rakouska a jihozápadního Slovenska (zde rostla na jediné, již zaniklé lokalitě).

V České republice se lněnka bezlistenná nacházela velmi vzácně na více lokalitách ve středních a severních Čechách (Mělnická Vrutice, Dřísy, Sadská, Český Dub, Praha-Běchovice). Donedávna byla známa již jen jediná lokalita v Polabí (NPP Slatinná louka u Velenky), kde druh roste v poměrně vitální populaci a nezdá se být přímo ohrožen. V roce 2009 byla nalezena malá populace lněnky bezlistenné u Běštína u Hostomic. Výskyty na našem území leží na jihozápadní hranici celkového rozšíření druhu.

Thesium ebracteatum, lněnka bezlistenná

Ohrožení: U nás je lněnka bezlistenná zařazena ke kriticky ohroženým druhům (C1r), ve stejné kategorii chráněna zákonem (§1). Je uvedena v příloze č. II. ve Směrnicích Rady evropských společenství č. 92/43/EEC/1992 (v soustavě Natura 2000, není uvedena mezi prioritními druhy) a v Úmluvě o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (Bernská úmluva ve znění z roku 1998, část A, příloha I.).

Thesium ebracteatum, lněnka bezlistenná

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Publikováno dne 28.3.2013.

Poznámka: Fotografie byly publikovány také v knize Atlas druhov európskeho významu pre územia Natura 2000 na Slovensku, vydalo nakladatelství Slovart v roce 2011.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget