Tento příspěvek byl přečten2259krát!

Syn.: Trapa quadrispinosa Roxb., Trapa laevis J. Presl

Čel.: Trapaceae Dumort. – kotvicovité

Trapa natans

Popis: Jednoletá vodní bylina, zčásti ponořená, zčásti na hladině plovoucí. Lodyha je tenká, ohebná, 50-200 cm dlouhá, většinou větvená. Listy jsou dvojí, ponořené jsou vstřícné, čárkovité, opadající. Plovoucí listy jsou střídavé, tvořící hustou na hladině plovoucí růžici o průměru 15-50 cm, čepele jsou kosníkovité, ledvinité až okrouhlé, pravidelně pilovitě zubaté, na líci lysé a lesklé, tmavozelené, masité a tuhé, řapík je různě dlouhý, uprostřed většinou měchýřkovitě nafouklý. Květy jsou jednotlivé, oboupohlavné, čtyřčetné, se čtyřmi kališními lístky, za plodu zvětšenými a čtyřmi volnými, vejčitě podlouhlými, bílými korunními lístky. Plodem je jednosemenný oříšek podobný peckovici, s výrůstky, rozličného utváření. Kvete od června do srpna.

Trapa natans

Záměny: V případě vyvinuté růžice listů je u nás ztěží zaměnitelná. Podobná ale může být tropická zakucelka Ludwigia sedioides.

Trapa natans

Ekologie: Roste ve stojatých a mírně tekoucích vodách, v mrtvých říčních ramenech, v zátokách, v rybnících a jiných umělých nádržích, v eutrofních, i mírně znečištěných, v létě silně ohřívaných vodách. Je silně světlomilná, snáší vlnění, kolísání hladiny i krátkodobé obnažení.

Trapa natans

Rozšíření v České republice: U nás rostla dříve roztroušeně, zvláště v jižních a východních Čechách, na jižní a střední Moravě a ve Slezsku. Dnes jen na nemnoha místech, někdy jen přechodně, téměř vždy na uměle vytvořených stanovištích (rybníky). V Poodří mezi Studénkou a Ostravou je však dosti častá.

Trapa natans

Celkové rozšíření: Roste v západní, střední, východní a jihovýchodní Evropě, v jižní a jihovýchodní Asii, na jižní Sibiři. Zavlečena byla do Ameriky, Austrálie a patrně též do východní Afriky.

Trapa natans

Ohrožení: Patří ke kriticky ohroženým druhům květeny ČR (C1b), zákon ji chrání ve stejné kategorii (§1), na Slovensku je řazena mezi druhy málo dotčené a je zákonem chráněna.

Trapa natans

Využití: Pro svůj nápadný vzhled je někdy pěstována jako okrasná, oříšky jsou jedlé, v Asii se z nich vyrábí mouka.

Trapa natans

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Fotografováno na Novém rybníce u Studénky, dne 13.7.2014.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget