Tento příspěvek byl přečten2088krát!

Slovensky: prilbica pestrá, německy: Bunte Eisenhut, polsky: tojad dzióbaty.

Syn.: Aconitum rostratum Bernh., Aconitum gracile (Reichenb.) Gáger, Aconitum dominii Sillinger

Čeleď: Ranunculaceae Juss. – pryskyřníkovité

Aconitum variegatum

Popis: Rostliny 25-200 cm vysoké, s kulovitě hlíznatým oddenkem, přímou lodyhou, nafialovělou, lysou a často křivolakou. Dolní listy řapíkaté, dlanitosečné, s výraznbou síťnatou žilnatinou, úkrojky široké, peřenodílné, zastřihovaně zubaté. Květenství hrozen nebo lata s květními stopkami krátkými a vzpřímenými, ver stínu prodlouženými s ohnutými, lysými nebo přitiskle pýřitými, listénce obkopinaté, těsně pod květem, často brvité. Květy velké 3,5-4,5 cm, světle modrofialové, zřídka světle modré, bílé nebo bílomodře skvrnité, přilba kuželovitá, vpředu zúžená v zobánek. Plodem jsou mnohosemenné měchýřky.

Aconitum variegatum

Záměny: Od rodu stračka (Delphinium) je poznatelný díky absenci ostruh v květech. Od příbuzných druhů omějů se odlišuje kulovitým oddenkem, nelesklým listům, lysé latě, vysoce vyklenuté přilbě a květům často nestejně zbarveným. Semeníky v počtu 3-5 jsou na břišním švu brvité.

Aconitum variegatum

Ekologie: V nivách a pobřežních porostech potoků, v lužních a suťových lesích. Roste od pahorkatin až do subalpínského stupně.

Aconitum variegatum

Rozšíření v České a Slovenské republice: V České republice se vyskytuje na celém území, chybí nebo je vzácný jen v nižších polohách. Podobně na území Slovenské republiky je rozšířen od Bílých Karpat až po Vihorlat, nejčastěji ve Fatře, v Tatrách, v Pieninách, ve Slovenském ráji a v Muráňské planině.

Aconitum variegatum

Celkové rozšíření: Pouze v Evropě ve Švýcarsku, severní Itálii, Slovinsku, Rakousku, severním Maďarsku, v České a Slovenské republice, v Německu, Polsku až po východní Karpaty na hranicích Ukrajiny a Rumunska.

Aconitum variegatum

Ohrožení: Patří k ohroženým druhům květeny České republiky (C3), zákonem je chráněn jako ohrožený druh (§3). Na Slovensku není chráněn zákonem a není ani veden mezi ohroženými druhy.

Aconitum variegatum

Charakter ohrožení: Druh není v současnosti bezprostředně ve svém výskytu ohrožen, negativní vliv může mít jeho potenciální přesazování do zahrádek. Řada lokalit je součástí velkoplošných chráněných území.

Aconitum variegatum

Poznámka: Velmi variabilní druh zejména ve vztahu ke světelným podmínkám prostředí. Na území České a Slovenské republiky bylo rozlišeno několik vnitrodruhových jednotek hodnocených i na druhové úrovni.

Aconitum variegatum

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Fotografováno v Národní přírodní památce Zlatý potok u obce Chroboly, dne 7.9.2013.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget