Tento příspěvek byl přečten2275krát!

Slovensky: kosatec bezlistý, německy: Nacktstängel-Schwertlilie, polsky: kosaciec bezlistny.

Syn.: Iris hungarica Waldst. et Kit., Iris sambucina Bamg., Iris nudicaulis Schur, non Lam., Iris Fieberi, non Seidl., Iris biflora Fuss., Iris bohemica P.W.Schmidt, Iris furcata M.B.

Čeleď: Iridaceae Juss. – kosatcovité

Iris aphylla

Popis: Oddenek krátký, hlízovitý, světle hnědý až tmavohnědý. Lodyha přímá, listnatá, většinou větvená (někdy jen na bázi), 15-30 cm vysoká. Listy přízemní, na lodyze 2řadé, úzce nebo široce kopinaté, na bázi s objímavou pochvou, 15-40 cm dlouhé a 1-2 cm široké. Květy modrofialové, poměrně velké, široké a vysoké kolem 5 cm, v chudém lichoklasu (složeném vějířku), po 3-5, zřídka jednotlivé. Dolní květy se 3, horní se 2 hnědými blanitými listeny. Okvětních lístků 6, rozlišené na vnitřní a vnější. Tyčinky 3, z vnější strany přitisklé k lalokům blizny. Čnělka prodloužená, 3ramenná. Plod je 3pouzdrá tobolka.

Iris aphylla

Záměny: Blízce příbuzný kosatec nízký (Iris pumila) má lodyhu nevětvenou, do 5 cm vysokou, s 1 květem v barvě modré nebo žluté.

Iris aphylla

Ekologie: Roste na výslunných stráních, skálách a skalních stepích.

Iris aphylla

Rozšíření v České a Slovenské republice: V České republice roste v Milešovickém a Lounském středohoří, v Českém krasu, Kokořínsku, v oblasti Středočeské tabule, u Mladé Boleslavi a kdysi u Roudnice nad Labem a v Praze-Troji. O rozšíření v Praze pojednává samostaný článek na tomto webu. Na Slovensku je znám ze Slovenského krasu, Belianských vrchů u Štúrova, na Kováčovských kopcích, v údolí Hornádu od Hranovnice po Košice, ve Spišské kotlině, Šarišské vrchovině, Slánských vrších a v Potisí.

Iris aphylla

Celkové rozšíření: Těžiště areálu se nachází v kontinentálních oblastech východní Evropy. Směrem na jih vyznívá rozšíření v kavkazských státech, směrem k západu zasahuje až do střední Evropy. Absolutní západní hranice v Evropě probíhá přes Německo, Francii a Itálii.

Iris aphylla

Ohrožení: Patří k silně ohroženým druhům květeny ČR (C2b), zákonem je chráněna jako silně ohrožený druh (§3). Na Slovensku je druhem chráněným zákonem, je veden mezi kriticky ohroženými druhy.

Iris aphylla

Charakter ohrožení: Druh je ohrožen přímou destrukcí stanovišť (na řadě lokalit je nyní chráněn v rámci zvláště chráněných území), dále vyrýpáváním a přenášením do zahrádek. Jeho schopnost prosadit se v konkurenci trav, příp. dalších xerofytů, je dostačující.

Iris aphylla

Poznámka: Kosatec bezlistý se v rámci svého areálu rozpadá na řadu subspecií (často pojímaných i na druhové úrovni), jejichž taxonomická hodnota není doposud uspokojivě vyřešena. Na území České a Slovenské republiky jsou udávány kosatec bezlistý pravý (I. aphylla subsp. aphylla) udávaný z Českého krasu, Českého středohoří, Kokořínska a od Mladé Boleslavi, dále kosatec bezlistý Novákův (I. aphylla subsp. novakii Soó) z Podřipska a dolního Poohří, kosatec bezlistý čedičový (I. aphylla subsp. fieberi (Seidl) Dostál) z Českého středohoří a kosatec bezlistý uherský (I. aphylla subsp. hungarica (W. et K.)) rozšířený pouze v karpatsko-panonské oblasti. Taxonomická hodnota těchto jednotek není podle současných znalostí velká, maximálně na úrovni variety. Výjimkou je posledně jmenovaný kosatec bezlistý uherský, který lze považovat za dobrý taxon na poddruhové úrovni.

Iris aphylla

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Fotografováno na vrchu Doutnáč, dne 11.5.2006, v Přírodní památce Stráně u Hlubokého dolu, dne 27.4.2008, v Přírodní rezervaci Chuchelský háj, dne 27.4.2010 a v Přírodní rezervaci Prokopské údolí, dne 2.5.2013.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget