Tento příspěvek byl přečten2046krát!

Syn.: Calamagrostis littorea DC., Calamagrostis nepalensis Nees ex Steud., Calamagrostis glauca(M. Bieb.) Rchb., Calamagrostis laxa Host, Arundo pseudophragmites Haller fil., Arundo littoreaSchrad., Arundo glauca M. Bieb.

Čel.: Poaceae Barnhart – lipnicovité

Calamagrostis pseudophragmites

Popis: Vytrvalá trsnatá tráva se silným plazivým oddenkem, dorůstající výšky 50-150 cm. Stébla jsou přímá, se 4-6 kolénky, pod květenstvím hladká. Čepele listů jsou čárkovité, ploché, 5-10 mm široké, vynikle žilnaté, jazýček je 4-10 mm dlouhý, dřípený. Květenstvím je řídká, brzy převislá lata dlouhá 10-40 cm. Větévky jsou tenké, drsné, klásky jsou jednokvěté, hnědě nachové, plevy jsou zřetelně nestejné, úzce kopinaté, dlouze šídlovitě špičaté, dolní o čtvrtinu delší než horní. Plucha je zdéli poloviny dolní plevy, je trojžilná, s rovnou osinou vyrůstající těsně pod vrcholem pluchy. Chlupy bazálního věnečku jsou asi dvakrát delší než plucha. Prašníky jsou fialové, na dlouhých nitkách. Plodem je okoralá obilka. Kvete od června do července.

Calamagrostis pseudophragmites

Záměny: Rozlišování třtin není úplně snadné, na první pohled jsou si dost podobné, záměna je jistě možná i za jiné vzrůstné trávy s latnatým květenstvím. Vzhledem k ekologii je záměna asi nejpravděpodobnější se třtinou křovištní (Calamagrostis epigejos). Třtina pobřežní je nápadná v květu fialovými prašníky.

Calamagrostis pseudophragmites

Ekologie: Roste ve štěrkových náplavech vodních toků a v pobřežních křovinách. Vyhledává neupravované vodní toky, neboť dobře snáší i velké přesuny hmot při povodních.

Calamagrostis pseudophragmites

Rozšíření v České republice: Roste vzácně v Podbeskydí, v povodí Divoké Orlice, v Podkrkonoší.

Calamagrostis pseudophragmites

Celkové rozšíření: Má rozsáhlý areál sahající od západu Evropy přes střední a jižní Evropu dále na východ do Turecka, na Kavkaz, do střední Asie, severní Indie, Číny, až na Korejský poloostrov a do Japonska.

Calamagrostis pseudophragmites

Ohrožení: Patří ke kriticky ohroženým druhům květeny ČR (C1t), zákonem je chráněna v kategorii ohrožených druhů (§2). Je ohrožována především regulacemi toků.

Calamagrostis pseudophragmites

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Fotografováno v národní přírodní památce Skalická Morávka, dne 12.7.2014.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget