Tento příspěvek byl přečten2215krát!

Syn.: Myosotis lappula L., Myosostis squarosa Retz., Echinospermum lappula (L.) Lehm., Lappula echinata Gilib., nom. inval., Lappula myosotis Moench, Echinospermum canescens Opiz, Echinospermum lanceolatum Opiz, Echinospermum obtusifolium Opiz, Echinospermum pedunculatum Opiz

Čel.: Boraginaceae Juss. – brutnákovité

Lappulla squarrosa

Popis: Dvouletá ozimá nebo jednoletá, štětinatě chlupatá bylina. Lodyhy jsou přímé, tuhé, jednotlivé nebo vzácně u ozimých rostlin početné, dlouhé 20-50 cm, obvykle v horní třetině větvené. Přízemní listy jsou řapíkaté, za květu zaschlé, lodyžní listy jsou přisedlé, kopinaté nebo podlouhlé, střídavé. Květenstvím je tuhý, všestranný, mnohokvětý vijan s listeny, plodní stopky jsou krátké, vzpřímené. Květy jsou podobné pomněnkovým, drobné, pětičetné, rozlišené na kalich a korunu. Koruna je nálevkovitá, v ústí s pěti žlutými šupinkami pakorunky, korunní lem dosahuje 2-4 mm průměru, je světle modrý. Tvrdky jsou smáčkle trojboce vejcovité, asi 2-4 mm dlouhé, na okraji se 2(-3) řadami kotvičkovitých osténků, přičemž osténky jsou volné, na bázi nesrostlé. Vnitřní dvě řady jsou víceméně stejné, osténky třetí řady jsou zřetelně kratší nebo chybí. Kvete od června do srpna.

Lappulla squarrosa

Záměny: Velmi podobný je strošek polopásý (Lappula semicincta), ten se odlišuje drobnými znaky na tvrdkách. Podobný je též lopuštík skloněný (Hackelia deflexa ), jehož plodní stopky se prodlužují a sklání dolů. Druh poněkud připomíná drobnokvěté pomněnky, ty však nemají ostnité tvrdky.

Lappulla squarrosa

Ekologie: Roste na kamenitých výslunných stráních, na skalách, osypech, na písčinách, na neudržovaných zdech, v lomech, na polích a úhorech, na půdách neutrálních až zásaditých, vysýchavých, často vápnitých.

Lappulla squarrosa

Rozšíření v České republice: U nás roste především v teplých polohách (v Polabí, ve středních a severozápadních Čechách, na střední, jižní a jihozápadní Moravě).

Lappulla squarrosa

Celkové rozšíření: Má rozsáhlý výskyt od Španělska přes celou Evropu až do východní Asie. V severních oblastech Evropy je považován za zavlečený, jako nepůvodní se vyskytuje v jižní Africe, v Americe, v Austrálii.

Lappulla squarrosa

Ohrožení: Patří k ohroženým druhům květeny ČR (C3).

Lappulla squarrosa

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Fotografováno v národní přírodní rezervaci Větrušické rokle, dne 27.6.2010 a v Přírodní památce Radobýl, dne 27.6. 2013.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget