Tento příspěvek byl přečten2149krát!

Zvonek boloňský (Campanulaceae Juss. – zvonkovité) je vzácným druhem křovinatých strání u nás rostoucím jen v nejteplejších oblastech ve středních a severozápadních Čechách a na jižní Moravě, obvykle v málopočetných populacích. V Praze se vyskytuje vzácně a to v zásadě výhradně na vápencích Českého krasu. Údaje jsou z přírodních rezervací Klapice, Radotínské údolí a Homolka, z Národní přírodní památky Lochkovský profil a z přírodní památky Zmrzlík. V dané oblasti se může vyskytovat na vhodných místech častěji, přes svoji nápadnost může unikat pozornosti, roste totiž často na špatně přístupných místech a v malé početnosti.

campanula-bononiensis1

Rozšíření na území České republiky: U nás roste roztroušeně až vzácně v nejteplejších oblastech od nížin do pahorkatin, v Českém krasu, v Českém středohoří, na jižní a střední Moravě, i jinde.

campanula-bononiensis2

Celkový areál rozšíření: Roste od jihozápadní Francie až na západní Sibiř, na sever zasahuje k jižnímu Baltu, na jihu do severního Středomoří, na Kavkaz a do Malé Asie. Byl zavlačena do severní Ameriky.

campanula-bononiensis3

Ekologie: Roste v teplomilných (šípákových) doubravách, v křovinách, na kamenitých stráních, v lesostepích a v lesních lemech na zásaditých až neutrálních, výhřevných, dobře propustných, vysýchavých půdách.

campanula-bononiensis4

Ohrožení a ochrana: Je zařazen mezi silně ohrožené druhy z důvodu úbytku míst výskytu a současně malého počtu lokalit (C2b), zákonem je chráněn v kategorii druhů ohrožených (§3). Je ohrožován samotnou vzácností, druhy s málopočetnými výskyty jsou více ohroženy náhodnými událostmi než druhy vyskytující se často ve velkých populacích, je též ohrožen přímým ničením míst výskytu, sukcesními změnami, v úvahu připadá i přímé poškozování, neboť jde o rostlinu dosti vzhlednou. Druh má ovšem schopnost obsazovat i místa narušená člověkem, což mu zvyšuje šance na přežití. Druh se vyskytuje v řadě maloplošných i velkoplošných chráněných územích a v současnosti není bezprostředně ohrožen.campanula-bononiensis5acampanula-bononiensis5b

Ohrožení na území Prahy: Druh má jedno z center rozšíření u nás v oblasti Českého krasu, který svým okrajem zasahuje až na území Velké Prahy a spolu s ním sem vzácně zasahuje i zvonek boloňský. Nejčastěji je patrně nalézán v oblasti Radotínského údolí. Vzhledem k výskytu v několika chráněných územích Prahy snad druh v současnosti není bezprostředně ohrožen.

campanula-bononiensis6

Možnosti záměny, příbuzné druhy: U nás se vyskytuje několik víceméně podobných zvonků se stopkatými květy uspořádanými do hroznovitých květenství, z nichž nejpodobnější je asi zvonek řepkovitý (Campanula rapunculoides) s brvitými korunními cípy. Zvonek boloňský se vyznačuje oblou lodyhou, naspodu šedoplstnatými listy a lysými korunními cípy.

campanula-bononiensis7

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Fotografováno v národní přírodní rezervaci Karlštejn, v přírodní památce Stráně hlubokého dolu, u Rakvic a v přírodní rezervaci Radotínské údolí (biotop).

Publikováno dne 16.12.2014.

 

Na projekt Ohrožená pražská příroda finančně přispělo Hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget