Tento příspěvek byl přečten2302krát!

Ostřice Davallova (Cyperaceae Juss. – šáchorovité) je mizející druh slatinných biotopů, které patří obecně k nejohroženějším u nás. Ohrožení představuje především odvodňování a eutrofizace (narušení koloběhu dusíku) následované zarůstáním stanovišť vysokobylinnou a stromovitou vegetací. V Praze byl druh vždy vzácný, dnes přežívá patrně pouze v Přírodní památce U Hájů na vápnitém prameništi.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Rozšíření na území České republiky: U nás roste v Čechách roztroušeně od nížin do podhůří, na Moravě je zřetelně vzácnější. V horských oblastech roste jen ojediněle. V posledních desetiletích zřetelně ustupuje.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Celkový areál rozšíření: Roste v západní, střední a východní Evropě, na jihu zasahuje do Itálie a Řecka, je též uváděna z Malé Asie (Turecko). V Anglii a Dánsku zřejmě vyhynula.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Ekologie: Roste na slatinných a rašelinných loukách, na zásaditých slatiništích, na slatinných prameništích na půdách vlhkých až mokrých, minerálně silných s dostatkem bází. Nesnáší kolísaní hladiny spodní vody ani přílišné zastínění.

carex-davalliana4

Ohrožení a ochrana: Je zařazena mezi silně ohrožené druhy z důvodu úbytku míst výskytu (C2t), zákonem je chráněna v kategorii druhů ohrožených (§3). Je ohrožována především narušováním vodního režimu na místech výskytu a celkovou eutrofizací prostředí a dále zarůstáním lokalit ať vzrůstnějšími bylinami nebo i dřevinami. Druh naštěstí přežívá v řadě chráněných území, kde při dodržování plánů péče bezprostřední nebezpečí vyhynutí nehrozí.

carex-davalliana5

Ohrožení na území Prahy: Ostřice Davallova se sice vyskytuje na místě územně chráněném, ale plošně omezený výskyt je vždy náchylný na nehody. Zde hrozí především znečištění z okolí, případně poškození vodního režimu vápnitých pramenišť. Jinak se zdá být výskyt zajištěný.

carex-davalliana6

Možnosti záměny, příbuzné druhy: Druh je zaměnitelný za jiné jednoklasé ostřice, podobná je především též trsnatá ostřice blešní (Carex pulicaris), jež má jinak tvarované mošničky bez zobánku a vždy oboupohlavné klásky. Pokud je trs jen slabě vyvinut, je též zaměnitelná za příbuznou ostřici dvoudomou (Carex dioica), jež je ještě vzácnější, je výběžkatá a lodyha není pod květenstvím drsná. Ve sterilním stavu je snadno k přehlédnutí.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Autor textu: Radim Cibulka.

Autor fotografií: Daniel Hrčka

Publikováno dne 11.11.2015.

Fotografováno v Přírodní památce U Hájů dne 6.6.2008 a v Přírodní památce Na Novém rybníce dne 23.5.2013.

 

Na projekt Ohrožená pražská příroda finančně přispělo Hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget