Rostliny

Syn.: Lysimachia maritima (L.) Galasso, Banfi & Soldano, Glaucoides maritima (Linnaeus) Lunell

Čeleď: Primulaceae Batsch ex Borkh. – prvosenkovité

Popis: Vytrvalá, poněkud sukulentní bylina s plazivým, větveným oddenkem, bez přízemní růžice listů. Lodyhy jsou přímé nebo vystoupavé,… Číst více

Syn.: Erica herbacea L.

Čeleď: Ericaceae Juss. – vřesovcovité

Popis: Stálezelený keřík s poléhavými lysými větvemi, vysoký 20-45 cm. Květonosné větve jsou vystoupavé až přímé, hustě olistěné. Listy jsou kratičce řapíkaté, v přeslenech po čtyřech, jehlicovité, špičaté,… Číst více

Syn.: Epipactis helleborine subsp. muelleri (Godf.) Bolós, Mesalles et Vigo

Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité

Popis: Vytrvalá zelená bylina s krátkým vodorovným oddenkem vysoká 20-45 cm. Lodyha je přímá, listnatá, nevětvená. Listy jsou přisedlé, vejčitě kopinaté až… Číst více

Syn.: Erinosma vernum Herb., Galanthus vernus (L.) All., Nivaria verna (L.) Moench

ČeleďAmaryllidaceae J. St.-Hil. – amarylkovité

Popis: Vytrvalá bylina s kulovitými až vejcovitými cibulemi o průměru 1,5-3 cm a se svazčitými kořeny, vysoká 10-40 cm.… Číst více

Syn.: Anthoxanthum repens (Host) Veldkamp, Anthoxanthum stepporum (P. A. Smirn.) Veldkamp, Hierochloë odorata subsp. pannonica Chrtek et V. Jirásek, Hierochloë orientalis Fr. et Heuff., Hierochloë stepporum P. A. Smirn., Hierochloë vinealis Schur, Holcus repens Host

Čeleď: Poaceae Burnett – lipnicovité… Číst více

Syn.: Nepeta pannonica L., Nepeta nuda subsp. pannonica (L.) Gams in Hegi

ČeleďLamiaceae Martinov – hluchavkovité

Popis: Vytrvalá bylina s dřevnatým kořenem, vysoká 40-100 cm. Lodyhy jsou přímé, čtyřhranné, listnaté, větvené. Střední a horní lodyžní listy… Číst více

Syn.: Calamistrum globuliferum (L.) Kuntze

Čeleď: Marsileaceae R. Br. – marsilkovité

Popis: Vytrvalá, drobná, obojživelná kapradina s větveným plazivým kořenujícím oddenkem. Listy jsou niťovité, světle zelené, zprvu spirálovitě stočené, později přímé, 5-10 cm dlouhé, při zaplavení i… Číst více

Čeleď: Menyanthaceae (Dum.) Dum. – vachtovité

Popis: Vytrvalé lysé byliny s dlouhým silným plazivým větveným oddenkem. Listy vyrůstají z oddenku, jsou pochvaté, s dlouhými řapíky. Čepele jsou trojčetné, lístky jsou téměř přisedlé, obvejčité, celokrajné až mělce vroubkované. Lodyhy… Číst více