Rostliny

Syn.: Poa bulbosa L. subsp. badensis (Haenke ex Willd.) Beck, Poa alpina L. subsp. badensis (Haenke ex Willd.) Beck Čeleď: Poaceae – lipnicovité

Popis: Vytrvalé rostliny, světle sivozelené, hustě trsnaté. Stébla jsou hladká a řídce olistěná, dosahují… Číst více

Čel.: Plantaginaceae – jitrocelovité (dříve Scrophulariaceae – krtičníkovité)

Popis: Jednoletá rostlina, drobná, lysá s listy v přízemní růžici, dlouze řapíkatými, s čepelí listu obvykle eliptickou až obkopinatou, zřídka čárkovitou, do 2 cm dlouhou a 6 mm širokou. Květy vyrůstají… Číst více

Čel.: Scrophulariaceae – krtičníkovité

Popis: Žláznatě chlupatá poloparazitická bylina, vytrvalá, 5-20 cm vysoká. Oddenek šupinatý, lodyha přímá nebo mírně vystoupavá. Listy přisedlé, tmavozelené, s vroubkovaným okrajem, 1-2,5 cm dlouhé, směrem k vrcholu přecházející ve zmenšující se nafialovělé listeny.… Číst více

Čel.: Brassicaceae – brukvovité

Popis: Rostliny vytrvalé, lodyha přímá, 15-45 cm vysoká, v dolní části hustě chlupatá, v horní části lysá. Listy v přízemní růžici obkopinaté až podlouhlé, celokrajné nebo oddáleně zubaté, hustě chlupaté až olysalé, lodyžní listy… Číst více

Syn.: Omalotheca supina (L.) DC. Čel.: Asteraceae – hvězdnicovité

Popis: Vytrvalé, 2-12 cm vys. běloplstnaté byliny s hustě plazivým a hustě trsnatým válcovitým oddenkem s četnými nekvetoucími výběžky. Lodyhy přímé, tenké, nevětvené, řídce olistěné. Listy po obou stranách… Číst více

Syn.: Aconitum callibotryon Rchb., Aconitum napellus subsp. firmum (Rchb.) Gáyer Čel.: Ranunculaceae – pryskyřníkovité

Popis: Rostliny vytrvalé, lodyha přímá, 30-150 cm vysoká, nevětvená. Listy v obrysu okrouhlé, dlanitosečné, úkrojky peřenoklané až peřenosečné, tupé, 3-5 mm široké. Květenství… Číst více

Čel.: Asteraceae – hvězdnicovité

Popis: Vytrvalá, slabě aromatická bylina, s válcovitým, plazivým oddenkem. Lodyha přímá, 15-70 cm vysoká, jednoduchá nebo chudě v horní části větvená, s 1-3 páry vstřícných listů. Dolní listy v přízemní růžici, vejčité až eliptické,… Číst více

Syn.: Omalotheca norvegica (Gunn.) Schultz-Bip. et F. W. Schultz  Čeleď: Asteraceae – hvězdnicovité

Popis: Vytrvalé, (10-)20-35(-50) cm vys. šedoplstnaté byliny, nápadně trsnaté, s krátkým oddenkem, někdy s 1 nekvetoucím výběžkem. Lodyhy přímé, zřídka šikmo vystoupavé, jednoduché, ± nevětvené, řídce… Číst více