Tento příspěvek byl přečten3625krát!

Syn.: Centaurium littorale subsp. uliginosum (Waldst. et Kit.) Laus, Centaurium vulgare subsp. uliginosum (Waldst. et Kit.) Sóo, Centaurium compressum (Hayne) Druce, Chironia uliginosa Waldst. et Kit., Erythraea compressa Hayne in Kunth, Erythraea uliginosa (W. et K.) R. et Sch., Centaurium uliginosum (W. et K.) Laus

Čel.: Gentianaceae Juss. – hořcovité

Centaurium littorale subsp. compressum

Popis: Dvouletá, vzácně jednoletá bylina s přízemní růžicí listů, za květu často zaschlou. Listy jsou mírně masité, přízemní jsou čárkovitě obkopinaté až uzoučce kopisťovité, tupé, trojžilné, lodyžní jsou čárkovité, 1-3žilné. Lodyhy jsou přímé, vysoké 5-35 cm, čtyřhranné, olistěné, v nejhořejší části obvykle větvené, zřídka nevětvené. Květenství je chudý vidlan, někdy až jednokvětý. Květy jsou pětičetné, vzácně čtyřčetné, víceméně přisedlé, kalich je trubkovitý, cípy jsou šídlovité, přitisklé ke korunní trubce, zdéli korunní trubky. Korunní cípy jsou kopinaté až vejčité, růžové až červenofialové, trubka je bělavá, tyčinky jsou volné, zdéli čnělky, ta je niťovitá, blizna je členěná ve dvě navzájem přitisklé hlavičkovité části. Tobolky jsou válcovité, zašpičatělé, semena jsou četná, kulovitá, drobná. Kvete od  července do září.

Centaurium littorale subsp. compressum

Záměny: Zeměžluč spanilá (Centaurium pulchellum) je obvykle už od báze větvená a má květy zřetelně stopkaté. Navíc má poněkud odlišně tvarovanou bliznu. Zeměžluč okolíkatá (C. erythraea) má listy širší, úzce kopinaté až obvejčité, nemasité a kališní cípy dosahují jen do 1/3-3/4 korunní trubky.

Centaurium littorale subsp. compressum

Ekologie: Je světlomilná, roste na půdách bohatých na báze, minerálně silných až zasolených, podmáčených až vysýchavých, s potlačenou konkurencí jiných rostlin. Bývá nalézána na slaniscích, na zasolených loukách, na slatinách a černavách, u vývěrů minerálních pramenů, na obnažených dnech a březích rybníků a příkopů.

Centaurium littorale subsp. compressum

Rozšíření v České republice: Dříve rostla roztroušeně v nejteplejších oblastech, ve středním Polabí, v Poohří, na Džbánu, ve východních Čechách, na jižní Moravě. Dnes již jen velmi vzácně ve středním Polabí.

Centaurium littorale subsp. compressum

Celkové rozšíření: Roste ve střední Evropě v Braniborsku, v Čechách a v panonské oblasti, na dolním Donu, v Povolží, v severozápadní části střední Asie.

Centaurium littorale subsp. compressum

Ohrožení: Patří ke kriticky ohroženým druhům květeny ČR (C1t), zákonem je chráněna ve stejné kategorii (§1), na Slovensku patří mezi druhy ohrožené a zákonem chráněné.

Centaurium littorale subsp. compressum

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Fotografováno v Národní přírodní památce V jezírkách, dne 28.6.2015.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget