Tento příspěvek byl přečten1594krát!

Len žlutý (čeleď: Linaceae S. F. Gray – lnovité) je vytrvalá bylina u nás rostoucí vzácně a značně nerovnoměrně. Druh má určitou okrasnou hodnotu a je někdy pěstován, zvláště jako skalnička. Neboť se v příznivých podmínkách může vyskytovat ve větším množství, pohled na žluté stráně je v takovém případě opravdu působivý. Druh je chráněn zákonem, většina bohatších výskytů je chráněna i územně, což by mělo zajistit přežívání druhu do budoucnosti. V Praze se vyskytuje početně v PR Klapice a vzácně v PR Prokopské údolí, dříve byl uváděn též z Radotínského údolí, tedy výhradně v oblasti Českého krasu.

Linum flavum

Linum flavum

Záměny: Druh je u nás za květu pro nápadnou žlutou barvu obtížně zaměnitelný. Mimo květ je, vzdor jisté mohutnosti, poměrně nenápadný.

Linum flavum

Rozšíření na území České republiky: Roste v teplých oblastech v severozápadních a středních Čechách, na jižní a jihovýchodní Moravě.

Linum flavum

Celkový areál rozšíření: Roste ve střední, jihovýchodní a východní Evropě od Alp po Ural, na jihu dosahuje do Itálie a na Balkán, na západě do Německa a Čech.

Linum flavum

Ekologie: Roste na výslunných skalních stepích, v lesních lemech, případně na sušších slatinných loukách, na půdách na živiny bohatých, obvykle na zásaditých, hlavně vápnitých podkladech.

Linum flavum

Ohrožení a ochrana: Druh je ohrožen přímým ničením stanovišť, lomovou či stavební činností, zalesňováním, zarůstáním míst výskytu keři nebo expanzivními bylinami. Naštěstí mnohé lokality jsou územně chráněny a je na nich nastaven vhodný plán péče, zajišťující přežití druhu do budoucnosti. Patří též k druhům, jež se mohou v příznivých podmínkách vyskytovat na stanovištích početně a vzhledem k vytrvalosti druhu také dlouhodobě. Více je ohrožen na místech s řídkým výskytem. Pro svoji vzácnost je řazen mezi druhy silně ohrožené (C2b), zákonem je chráněn jako druh ohrožený (§3).

Linum flavum

Ohrožení na území Prahy: V současnosti se v Praze druh nezdá býti bezprostředně ohrožen, v PR Klapice roste v silné populaci, ovšem pro samotnou vzácnost by mu měla být věnována zvýšená pozornost.

Linum flavum

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Fotografováno v národní přírodní rezervaci Karlštejn, přírodní rezervaci Klapice a přírodní památce Mrzínov.

LogoPraha

 

Na projekt „Pražskou přírodou – poznávání a propagace přírodně cenných lokalit a ohrožených druhů“ finančně přispělo Hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget