Tento příspěvek byl přečten2091krát!

Slovensky: koralica lesná, německy: Korallenwurz, polsky: żłobik koralowy.

Syn.: Corallorhiza innata R. Br., Ophrys corallorhiza L.

Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité

Corallorhiza trifida

Popis: Vytrvalá nezelená bylina vysoká 5-25 cm, s masitým, korálovitě větveným oddenkem. Lodyhy jsou jednotlivé, přímé, listnaté, oblé, lysé, nevětvené, světle žlutozelené až nahnědlé. Listy jsou přisedlé, šupinovité, až 4 cm dlouhé, pochvovitě objímající lodyhu. Květenstvím je řídký 2-11 květý klas, květy podepřené listeny jsou drobné, zelenožluté. Postranní vnější okvětní lístky jsou úzce podlouhlé, žlábkovité, prostřední vnější lístek přilbovitě zakrývá sloupek. Postranní vnitřní lístky jsou obkopinaté, přilbovitě skloněné ke sloupku, pysk je dolů skloněný, celistvý nebo mělce trojlaločný, bělavý až zelenožlutý, na bázi často červeně skvrnitý. Sloupek je válcovitý, červeně kropenatý, semeník je krátce stopkatý, zkroucený jen v místě nasedání stopky. Plodem je nící elipsoidní tobolka, žlábkovaná a lysá, semena jsou četná, velmi drobná. Kvete od května do července.

Corallorhiza trifida

Corallorhiza trifida

Záměny: Dobře poznatelný druh jak v květu, tak za plodu podle neobvykle nících tobolek. Může však být přehlédnuta pro své útlé rozměry. Ostatní naše nezelené druhy jsou mnohem mohutnější.

Corallorhiza trifida

Ekologie: Roste ve stinných lesích, zvláště v bučinách a dubinách, na lesních prameništích, v rašelinných březinách, na horských rašeliništích, na půdách vlhkých, humózních, roste jak ve stínu, tak také, v horách a na severu, na slunci.

Corallorhiza trifida

Rozšíření v České republice: Roste roztroušeně od nížiny do hor, především ale v podhůří a v horách, v nejnižších a nejteplejších polohách naopak roste jen ojediněle. Silně ustoupila, dnes roste častěji jen na Šumavě a na střední až severozápadní Moravě.

Corallorhiza trifida

Celkové rozšíření: Má rozsáhlý areál na severu severní polokoule, roste i za polárním kruhem, v Evropě roste od Pyrenejí, Apenin a severního Řecka na jihu na sever na Island, do Skandinávie a severního Ruska. V Asii roste na Kavkazu, na Sibiř, na severu Číny. Nechybí ani v severní Americe, ani v Grónsku.

Corallorhiza trifida

Ohrožení: Patří k silně ohroženým druhům květeny ČR (C2b), zákonem je chráněna jako silně ohrožený druh (§2), na Slovensku se řadí k druhům málo dotčeným a je chráněna zákonem.

Corallorhiza trifida

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Fotografováno v Národní přírodní rezervaci Soos, dne 25.5.2016 a v Národní přírodní rezervaci Karlštejn.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget