Tento příspěvek byl přečten1661krát!

Synonyma: Cottus affinis Heckel, 1837; Cottus ferrugineus Bonaparte, 1846; Cottus ferrugineus Heckel & Kner, 1858; Cottus gobio gobio Linnaeus, 1758; Cottus gobio jakartensis Berg, 1916; Cottus gobio jaxartensis Berg, 1916; Cottus gobio koshewnikowi (non Gratzianov, 1907); Cottus gobio macrostomus Jeitteles, 1863; Cottus gobio pellegrini Vladykov, 1931; Cottus gobio pellegrini Bacescu & Bacescu -Mester, 1964

Třída: Actinopterygii – paprskoploutví

Řád: Scorpaeniformes – ropušnicotvární

Čeleď: Cottidae – vrankovití

vranka obecná

Možnosti záměny, příbuzné druhy: Vranka obecná je podobná příbuznému druhu vrance pruhoploutvé (Cottus poecilopus) – její tmavé skvrny na břišních ploutvích splývají a vytvářejí výrazné tmavé příčné pruhy. Mimo to má břišní ploutve delší, dosahují až k řitnímu otvoru. Zjištěna byla zatím pouze na Moravě (v povodí Moravy a Odry).

vranka obecná

Ekologie: Žije v tekoucích vodách s čistou vodou a dostatečným nnožstvím rozpuštěného kyslíku ve vodě. Vyskytuje se nejčastěji v mělčích úsecích u dna, které vyžaduje členité, kamenité či štěrkopísčité. Většinu času se ukrývá pod kameny. Je to bioindikační druh, jejíž výskyt prokazuje vysokou kvalitu toku, resp. velmi čistou vodu.

vranka obecná

Celkový areál rozšíření: Evropský druh, jehož areál zahrnuje většinu evropských států. Není znám z větší části Pyrenejského poloostrova (Portugalsko, větší část Španělska), z Irska a Skotsku, z velké části Itálie a Balkánského poloostrova (zcela chybí v Řecku). Východní hranice sahá až k Uralu a na Krym.

vranka obecná

Rozšíření na území České republiky: Vyhledává především horské a podhorské potoky a říčky pstruhového charakteru v povodí Labe, Odry i Moravy, místy může zasahovat až do střední části parmového pásma.

vranka obecná

Rozšíření na území Hlavního města Prahy: V Praze se vranka vyskytovala v minulosti, v souvislosti se zlepšující se kvalitou vody se na území Prahy vrátila a místy tvoří již běžnou součást povodí. Známá je z několika úseků Vltavy a také z Berounky. Potvrzena byla i v menších potocích na řadě míst Prahy: v Únětickém, Šáreckém, Prokopském, Radotínském, Kunratickém a Říčanském potoce a také v Botiči.

vranka obecná

Ohrožení a ochrana: Pro zachování výskytu jsou ohrožujícími faktory snižování kvality vody a také nevhodné technické zásahy. Ohrožovat ji mohou přirození predátoři vysazovaní v nadměrných počtech, kterými jsou lososovité ryby, zejména pstruh obecný (Salmo trutta). Některé úseky s výskytem vranky jsou také územně chráněny. V povodí Vltavy v Praze-Troji byl navržen úsek s jejím výskytem jako chráněné území Vltavské peřeje.

vranka obecná

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Fotografováno při ichtyologickém průzkumu Otročínského potoka u obce Otročín v roce 2011.