Tento příspěvek byl přečten1789krát!

Syn.: Carex approximata Bell. ex All.

Čeleď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité

Carex ericetorum

Popis: Vytrvalá trávovitá bylina s krátkými vystoupavými výhonky tvořící podkovovité trsy.  Lodyhy jsou vystoupavé až přímé, 10-35 cm dlouhé. Listy vytrvávají přes zimu alespoň v dolní polovině, jsou čárkovité, 10-30 cm dlouhé a 2-4 mm široké, tuhé, ploše žlábkovité, tmavě zelené, dolní pochvy jsou šupinovité, lesklé, tmavě purpurové, hnědé až hnědočervené. Klásky jsou sblížené, samčí je vrcholový, jediný, samičí jsou postranní v počtu 1-3, listeny většinou chybí, jejich pochva je nahrazena plevovitým purpurovým útvarem. Plevy samičích klásků jsou zdéli mošniček, jsou obvejčité nebo oválné, na vrcholu zaoblené, drobně třásnité, purpurové až červenohnědé, v horní polovině se širokým suchomázdřitým lemem, jenž však může i chybět. Blizny jsou obvykle tři. Plodem je obvejcovitá, zvláště v horní polovině hustě pýřitá mošnička s krátkým zobáčkem. Kvete od března do května.

Carex ericetorum

Carex ericetorum

Záměny: Ostřic je mnoho a proto jejich určování není snadné. Ostřice vřesovištní se vyznačuje podkovovitými trsy, stálezelenými listy, zaoblenými plevami a nápadně chlupatými mošničkami. K podobným druhům patří hojná ostřice jarní (Carex caryophyllea), rostoucí na podobných místech, s nejspodnějším kláskem podepřeným krátkým listenem s pochvou, stejně jako ostřice stinná (C. umbrosa); ostřice doubravní (C. fritschii) má listy delší než lodyhy a dále má zašpičatělé plevy samičích květů, ostřice horská (C. montana) má listy na líci chlupaté, ostřice plstnatá (C. tomentosa) netvoří trsy a má oddálené klásky. Méně podobná je ostřice drobná (C. supina) s lysými mošničkami. Záměna je jistě možná i s dalšími druhy.

Carex ericetorum

Ekologie: Roste v suchých trávnících, ve světlých lesích, borech nebo doubravách, na pasekách a okrajích lesů, na vřesovištích, na půdách propustných, písčitých, vysýchavých, obvykle od nížin do podhůří.

Carex ericetorum

Carex ericetorum

Rozšíření v České republice: Vzácný druh, v Čechách hojnější na Českolipsku, v dolním Poohří a v Polabí, vzácně roste i jinde. Na Moravě roste na píscích na Hodonínsku a v údolí řek Oslavy, Jihlavy a Rokytné, ojediněle i jinde.

Carex ericetorum

Celkové rozšíření: Roste především ve střední, severní a východní Evropě, na západě zasahuje do Británie, na jihu do Pyrenejí, Itálie a na Balkán, na východě na západní Sibiř, na severu ve Skandinávii až za polární kruh.

Carex ericetorum

Ohrožení: Vzácná ostřice právem řazená k silně ohroženým druhům květeny ČR (C2t), zákonem však chráněna není, na Slovensku se řadí k druhům zranitelným a též není chráněna zákonem.

Carex ericetorum

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Fotografováno v přírodní památce Kozí vršek u Vlkova 8.6.2014 a v přírodní památce Páterovské stráně 21.4.2018.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget