Tento příspěvek byl přečten1799krát!

Slovensky: nadutica bobulnatá, německy: Taubenkropf, polsky: wyżpin jagodowy.

Syn.: Scribaea baccifera (L.) Schur, Scribaea divaricata P. Gaertn., B. Mey. et Scherb., Silene baccifera (L.) Durande, Lychnis baccifera (L.) Scop.

Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité

Cucubalus baccifer

Popis: Vytrvalá šplhavá nebo poléhavá bylina, až 2 m dlouhá. Lodyhy jsou nápadně uzlinaté, chabé a křehké, listnaté, většinou pýřité. Nejdolejší listy jsou obkopinaté, záhy zasychající, ostatní jsou kopinaté, vejčitě kopinaté nebo eliptické, v řapík zúžené, chlupaté, přecházející v listeny. Květenství jsou složená, latovitá s listovitými listeny, květy jsou pětičetné, stopkaté, nící, kalich je pětizubý, později mírně zvětšený, široce zvonkovitý, nezřetelně desetižilný, za plodu nazpět obrácený. Korunní lístky jsou zelenavě bílé, dvoulaločné až dvoudílné, s pakorunkou tvořenou dvěma ouškovitými výrůstky. Plody jsou neobvyklé, kulovité, vzpřímené, o průměru 6-8 mm, zprvu bobulovité, mírně šťavnaté, později vysychavé, černé. Semena jsou černá, lesklá. Kvete od června do srpna.

Cucubalus baccifer

Záměny: Za květu i plodu těžko zaměnitelná, v pobřežních porostech však snadno přehlédnutelná rostlina.

Cucubalus baccifer

Ekologie: Roste ve vlhkých pobřežních porostech, v lužních lesích a v jejich pláštích a lemech, řidčeji ve vlhkých křovinách vzdálených vodním tokům či plochám, ale zpravidla občasně zaplavovaným. Převážně na půdách trvale vlhkých s dostatkem dusíku.

Cucubalus baccifer

Rozšíření v České republice: Roste především v nížinách v poříčí větších řek, v Čechách hlavně kolem toku Labe od Jaroměře po proudu, méně na Ohři, Berounce a Vltavě, vzácně i jinde, téměř chybí v jižních a západních Čechách. Na Moravě roste především kolem toků Dyje, Svratky, Moravy, Bečvy, Odry, případně na jejich přítocích.

Cucubalus baccifer

Celkové rozšíření: Roste v pásu od západu Evropy po západní Sibiř, chybí ve Skandinávii, ve Velké Británii je považována za nepůvodní. Dále roste v Malé Asii, na Kavkaze, v Zakavkazí, v Íránu, snad též v severozápadní Africe. Uváděna je též v Květeně Číny (Flora of China) na rozsáhlém areálu v samotné Číně včetně Himálaje, Kašmíru, Korey a Japonska, zde se však může jednat o jiné taxony.

Cucubalus baccifer

Ohrožení: Patří k ohroženým druhům květeny České republiky (C3).

Cucubalus baccifer

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Fotografováno v Národní přírodní rezervaci Libický Luh, dne 27.7.2014.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget