Tento příspěvek byl přečten2878krát!

Slovensky: kosatec nízky, německy: Zwerg-Schwertlilie, polsky: kosaciec niski.

Syn.: Iris clusiana Reichenb.

Čeleď: : Iridaceae Juss. kosatcovité

Iris pumila

Popis: Vytrvalá bylina vysoká 10-15 cm, s oddenkem do 2,5 cm v průměru, větveným a článkovaným, dužnatým, okrově zbarveným. Lodyha je přímá, jednokvětá, ukrytá v paždí dolních listů, je velmi krátká, 1-4 cm dlouhá. Listy jsou přízemní, v počtu 3-5, kopinaté, zašpičatělé, až 10 cm dlouhé a 1-2 cm široké, dvouřízné, šedozelené. Květy jsou velké, výrazné, jednotlivé, v pestré škále barev od modré přes fialovou, červenofialovou až po bělavou nebo žluté, jsou vonné, dolní části květu se ukrývají v listenech toulce. Okvětních lístků je šest, vespod srostlých v trubku, výše rozdělených do dvou kruhů. Všechny jsou zhruba stejně dlouhé, vnější se v polovině délky obloukovitě nazpět ohýbají, jsou ozdobené nápadným kartáčkem chlupů, vnitřní směřují šikmo vzhůru s vrcholy k sobě sblíženými, na okrajích jsou zvlněné. Tyčinky jsou světle nachové, prašníky žlutavé, na okrajích někdy namodralé, přitisklé zespodu na bliznové laloky. Blizna je jediná, záhy se však dělí na tři nápadná přímá, lupenitá ramena, zbarvená jako okvětí a nepravidelně zubatá až dřípená. Plodem je vejcovitá tobolka, trojpouzdrá na vrcholu, jednopouzdrá vespod, často se ale netvoří. Semena jsou bez masíčka. Kvete především v dubnu.

Iris pumila

Iris pumila

Záměny: Na Moravě se vyskytuje spolu s podobným kosatcem písečným (Iris arenaria), jež má obvykle více než jeden květ, květy jsou výhradně žluté, s vnějšími okvětními lístky přímo odstálými a rozvitými jen dopoledne. Má odlišný způsob růstu a liší se i v dalších podstatných vlastnostech, což je dáno jen vzdálenější příbuzností, ale k rozpoznání těchto znaků je již třeba jistá zkušenost. V Čechách roste příbuzný kosatec bezlistý (Iris aphylla), jež má lodyhy vyšší s více květy zbarvenými výhradně modrofialově. Kosatec různobarvý (Iris variegata) je celkově vyšší a květy jsou nápadně dvoubarevné. Zplanělé zahradní odrůdy typu kosatce německého (Iris x germanica) jsou celkově mnohem větší, naopak zahradní odrůdy nízkých kosatců jsou zaměnitelné velice snadno. Záměna za jiné druhy je u nás nepravděpodobná.

Iris pumila

Iris pumila

Ekologie: Roste na skalnatých svazích, na travnatých, křovinatých, vzácně i lesnatých stráních, případně lesních světlinách, bez zvláštního vztahu k horninovému podloží, na výhřevných, plně osluněných nebo nejvýše mírně zastíněných stanovištích, obvykle na mělkých půdách s nesouvislým rostlinným krytem.

Iris pumila

Iris pumila

Celkové rozšíření: Roste ve střední a jihovýchodní Evropě od východních Rakous a Moravy přes Slovensko, Maďarsko na Balkán, jih Ukrajiny a Ruska až po Ural a Kavkaz, na jihu nepřesahuje Alpy a pohoří Balkán, jižněji je nahrazen blízce příbuznými druhy (poddruhy), i rostliny z východu jsou někdy pojímány jako jiné druhy (poddruhy), zvláště ty kavkazské. Na západ od Itálie se též vyskytují podobné typy kosatců, patřící však k jinému vzdáleněji příbuznému druhu, stejně tak je kosatec nízký nahrazen podobnými druhy směrem na východ do střední Asie. Údaje z Turecka snad vznikly záměnou s jinými druhy. Celý okruh nízkých kosatců je nepřehledný a nejasný a čeká na zhodnocení moderními metodami.

Iris pumila

Rozšíření v České republice: Původní je s jistotou na jižní a střední Moravě na sever po údolí Říčky v Moravském krasu. Zvláště hojný je na Pavlovských vrších a v Hustopečské pahorkatině, dále roste na Znojemsku, na Dunajovických kopcích, v okolí Moravského Krumlova a v okolí Brna. V Čechách je považován za nepůvodní, roste například na Řípu, kde je někdy označován za původní, nebo v pražské Divoké Šárce.

Iris pumila

Iris pumila

Ohrožení: Patří k silně ohroženým druhům květeny ČR (C2r), zákonem je chráněn též jako silně ohrožený druh (§2), na Slovensku se řadí k druhům téměř ohroženým a je chráněn zákonem.

Iris pumila

Význam: Je krásný! Pohled na rozkvetlé pestrobarevné koberce prostoupené jemnou vůní nedojme jen nejotrlejší technokraty. Pěstování mimo přirozené prostředí je však obtížné a patří k tvrdým oříškům, hojně jsou však pěstovány odolné zahradní odrůdy vzniklé křížením různých druhů s použitím právě kosatce nízkého jako základu pro žádoucí estetické vlastnosti.

Iris pumila

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Fotografováno v Národní přírodní rezervaci Děvín-Kotel-Soutěska, dne 19.4.2015.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget