Tento příspěvek byl přečten2183krát!

Syn.: Dianthus superbus L. subsp. silvestris Čelak., Dianthus superbus L. subsp. eusuperbus Domin

Čel.: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité

Dianthus superbus

Popis: Vytrvalá bylina se silným hlavním kořenem a s větveným oddenkem, vysoká 30-70 cm. Lodyha je tenká, vystoupavá, často chabá nebo křivolaká, v horní části větvená, lysá, s 10-15 lodyžními články s výraznými uzlinami. Listy jsou přisedlé, úzce kopinaté, růžicovité a lodyžní. Květenství je vrcholičnaté, bohaté. Květy jsou vonné, podkališní listénce jsou vejčité, bylinné s blanitým okrajem. Kalich je trubkovitý, lysý, zelený a červenofialově naběhlý se suchomázdřitými špičatými zuby. Korunní lístky jsou rozdělené na nehet a čepel, ta je hluboce nepravidelně dřípená v úzké laloky, nedřípená část čepele je úzce kopinatá. Barva korunních lístků je růžová až růžově fialová, vzácně bílá, čepel je ve střední části červenofialově vousatá. Plodem je tobolka o třetinu až polovinu delší než kalich, otevírá se čtyřmi zuby. Kvete od června do září.

Dianthus superbus

Záměny: Někdy odlišovaný letní ekotyp (Dianthus superbus subsp. sylvestris) kvete asi o měsíc později než rostliny z lučních stanovišť, morfologicky je jinak obtížně odlišitelný. Hvozdík pyšný alpínský (D. superbus subsp. alpestris) roste na horách, má přímou, statnou lodyhu a širší nedřípenou část čepele korunních lístků.

hvozdík pyšný

Ekologie: Roste na vlhkých nebo střídavě vlhkých loukách, ve světlých lesích a na lesních okrajích, na minerálně silných půdách.

hvozdík pyšný

Rozšíření v České republice: Roste roztroušeně až vzácně od nížiny do podhůří na vhodných stanovištích.

Celkové rozšíření: Roste ve střední a severní Evropě s přesahem do jihovýchodní a jihozápadní Evropy; na Ukrajině a na jihu evropské části Ruska a dále v Asii se patrně jedná o jiné poddruhy.

Dianthus superbus, hvozdík pyšný

Ohrožení: Patří k silně ohroženým druhům květeny ČR (C2t), zákonem je chráněn jako silně ohrožený druh (§2), na Slovensku se řadí k ohroženým druhům a též je chráněn zákonem. Taxon hvozdík pyšný lesní (D. superbus subsp. sylvestris) je hodnocen jako nedostatečně prostudovaný (C4b).

 

Dianthus superbus, hvozdík pyšný

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Publikováno dne 3.3.2014.

Fotografováno v Přírodní rezervaci Machová a v Národní přírodní památce Slatinná louka u Velenky.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget