Tento příspěvek byl přečten1810krát!

Slovensky: bahnička málokvetá, německy: Armblütige Sumpfbinse, polsky: ponikło skąpokwiatowe.

Syn.: Eleocharis pauciflora (Lightf.) Link, Scirpus pauciflorus Lightf..

Čeleď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité

Eleocharis quinqueflora

Popis: Vytrvalá, trsnatá bylina s tenkými podzemními výběžky, vysoká 7-20 cm. Lodyhy jsou četné, přímé, na bázi s červenohnědými pochvami, tuhé, do 1 mm v průměru, zakončené jedním vrcholovým kláskem. Klásky jsou vejčité, tupé, hnědé, 3-7květé, dolní pleva objímá celou bázi klásku a dosahuje zdéli poloviny klásku. Okvětí je nahrazeno 4-6ti štětinkami, jež jsou zdéli nažky, tyčinka i blizny jsou tři. Plodem jsou trojhranné nažky zúžené v zobánek, stylopodium je nepatrné, tenké. Kvete od května do června.

Eleocharis quinqueflora

Záměny: Zaměnitelná za další naše bahničky, od nichž se odlišuje chudokvětými klásky, třemi bliznami a především odlišným tvarem nažek, což však vyžaduje dobrou lupu a určité zkušenosti. Tři blizny má také bahnička jehlovitá (Eleocharis acicularis), ta je ovšem celkově drobnější a má špičaté klásky. V úvahu patrně připadá i záměna za jiné druhy čeledě šáchorovité, například za samčí jedince ostřice dvoudomé (Carex dioica), jež je též drobná s malými klásky. Druh je pro své malé rozměry snadno přehlédnutelný.

Eleocharis quinqueflora

Ekologie: Roste na slatinách, na slatinných loukách a mokřadech, na pěnovcových prameništích, snáší vyšší obsah solí v půdě a roste proto na karpatských travertinových slaniscích ve společnosti dalších slanomilných druhů. Jako konkurenčně slabý druh roste v nízkobylinných společenstvech v raných sukcesních stádiích, kdy může vytvářet rozsáhlé porosty a zarůstat rašelinná jezírka. Vyžaduje mokré až zaplavené, zásadité až neutrální půdy s dostatkem živin.

Eleocharis quinqueflora

Rozšíření v České republice: Roste od nížin do podhůří, dříve víceméně na celém území našeho státu, silně však ustoupila a dnes je nalézána spíše vzácně.

Eleocharis quinqueflora

Celkové rozšíření: Roste především v Evropě a to hlavně na severu, směrem na jih ubývá a přesouvá se do hor. Na severu zasahuje až za polární kruh, nechybí na Islandu ani v Grónsku. Na jihu zasahuje do hor Balkánu a do Apenin, na východě k Uralu, roste snad také na Kavkaze. Blízce příbuzné taxony (variety) rostou ve střední Asii, v severní Americe a severní Africe.

Eleocharis quinqueflora

Ohrožení: Patří ke kriticky ohroženým druhům květeny ČR (C1t), zákonem je chráněna jako silně ohrožený druh (§2), na Slovensku se řadí k druhům zranitelným a je chráněna zákonem.

Eleocharis quinqueflora

 Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Fotografováno v přírodní rezervaci Mokřady pod Vlčkem, dne 23.6.2014.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget