Tento příspěvek byl přečten2278krát!

Syn.: Esula falcata (L.) Haw., Galarhoeus falcatus (L.) Prokh., Keraselma falcata (L.) Raf., Tithymalus falcatus (L.) Klotzsch et Garcke

Čeleď: Euphorbiaceae Lindl. – pryšcovité

Euphorbia falcata

Popis: Jednoletá bylina s tenkým hlavním kořenem, vysoká 10-30cm. Lodyha je přímá až vystoupavá, mnohdy nápadně zprohýbaná, jemně rýhovaná, lysá, olistěná po celé délce, jednoduchá nebo od báze větvená, někdy je hlavní lodyha zkrácená s rovnovážně odstálými dále větvenými postranními větvemi. Listy jsou střídavé, víceméně přisedlé, obvejčitě kopisťovité až kopisťovité, 1-3 cm dlouhé a do 1 cm široké, hrotité, na okrajích v horní polovině nezřetelně drobně pilovité, lysé nebo roztroušeně chlupaté, tmavozelené až modravě zelené. Cyathia vykvétají v koncových i úžlabních lichookolících, vrcholový lichookolík je obvykle tvořen 3-5 dále 1-3 krát větvenými větvemi. Podpůrné listeny lichookolíků jsou podobné lodyžním listům. Zákrovní listence jsou šikmo vejčité až široce vejčité, nesrostlé, až 2 cm dlouhé, slabě asymetrické, poněkud srpovitě zahnuté, celokrajné s vyniklou střední žilkou vybíhající ve zřetelný hrot. Půlměsíčné žlázky jsou žluté, dvourohé. Tobolky jsou lysé, vzácně na hranách jemně bradavčité, mělce žlábkované a obsahují vejcovitá semena s vyniklými hranami, s povrchem příčně pružkovaným až dolíčkovaným. Kvete od června do září.

Euphorbia falcata

Záměny: Zaměnitelný je především za jednoleté drobné druhy s rohatými žlázkami, nejpodobnější je pryšec okrouhlý (Euphorbia peplus), jež má podélně křídlaté tobolky a horní lodyžní listy široce obvejčité až okrouhlé. Pryšec drobný (E. exigua), je nápadný čárkovitými listenci vidlanů. Vytrvalé druhy jako je pryšec obecný (E. esula) mají lichookolíky s více než pěti větvemi a obvykle jsou zřetelně vzrůstnější. Pryšec kolovratec (E. helioscopia) a pryšec plocholistý (E. platyphyllos) mají žlázky nerůžkaté, nikoli dvourohé. Záměna je pochopitelně možná za vzhledově podobné cizokrajné zavlečence.

Euphorbia falcata

Ekologie: Roste na polích, na úhorech, v zahradách, podél cest, na výhřevných, živných půdách s dostatkem bází a bohatých na dusík.

Euphorbia falcata

Rozšíření v České republice: Roste v nejteplejších oblastech, od nížin do pahorkatin, zvláště na Žatecku, v Polabí, na jižní, jihovýchodní a střední Moravě.

Euphorbia falcata

Celkové rozšíření: Roste v jižní a střední Evropě, přes jih východní Evropy zasahuje do střední Asie a do severní Indie, dále roste v Malé Asii, v severní Africe. Zavlečen byl do Ameriky, Austrálie.

Euphorbia falcata

Ohrožení: Patří k silně ohroženým druhům květeny ČR (C2t). Euphorbia falcata

Poznámka: Rostliny při poranění roní husté bílé mléko.

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Publikováno dne 12.1.2016.

Fotografováno u Slatinic pod Házmburkem a pod přírodní rezervací Milovická stráň.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget