Tento příspěvek byl přečten571krát!

Syn.: Galium aparine subsp. spurium (L.) Simonkai; Galium agreste Wallr.; Galium spurium subsp. infestum (Waldst. & Kit.) Janch.; Galium spurium subsp. vaillantii (DC.) Gremli

Čeleď: Rubiaceae – mořenovité

Galium spurium

Rostliny jednoleté, lodyhy vystoupavé až přímé, někdy poléhavé i popínavé, 30–150 cm dlouhé, ostře 4hranné, na hranách nazpět osténkaté, řídce chlupaté, na uzlinách až lysé. Listy po 6–8 v přeslenech, čárkovité až úzce obkopinaté, 14–35 mm dlouhé, znenáhla zúžené v osinatou špičku, na vrcholu hrotité, jednožilné, na líci krátce chlupaté, na rubu lysé, podvinuté. Květenství válcovitě podlouhlé, vrcholíky úžlabní, dílčí vidlany 3–9květé, delší než podpůrný list, stopky květenství 5–20 mm dlouhé, za plodu až 10–40 mm dlouhé, koruna 1 mm v průměru, zelenožlutá, korunní cípy špičaté, hrotité. Plody (bez štětinek) 2–3 mm velké, kulovité až ledvinité, háčkovitě štětinkaté nebo hladké.

Galium spurium

Galium spurium

Galium spurium

Záměny: Velmi podobným druhem je svízel přítula (Galium aparine), pro jehož častý výskyt může být snadno svízel pochybný přehlédnut. V místě nálezu působil poněkud subtilnějším dojmem. Hlavní znaky jsou ovšem na plodech, které jsou buď jemně háčkovité (var. echinospermum) nebo zcela lysé (var. spurium). Zatímco svízel přítula (Galium aparine) má chlupy na plodech vždy pokryté hustými tuhými chlupy. Méně jednoznačná je barva koruny, která je nazelenalá až nažloutlá (svízel přítula jí má bílou až bělavou).

Galium spurium

Ekologie: Pole, úhory, vinice, rumiště, okraje polních cest, železniční náspy.

Galium spurium

Rozšíření v České republice: Roste roztroušeně v teplých krajích, především střední Čechy, dolní Poohří, Polabí, střední a jižní Morava, od nížin do pahorkatin.

Galium spurium

Celkové rozšíření: Původní je zřejmě pouze od Středozemí po jižní Ural a do Střední Asie. Druhotně se rozšířil do větší části Evropy a dalších světadílů (Asie, severní Afrika a hory střední Afriky, Severní Amerika, Nový Zéland).

Galium spurium

Ohrožení: Patří ke druhům vyžadujícím další pozornost (C4a) a druhům téměř ohroženým (NT), zákonem není chráněn.

Galium spurium

Galium spurium

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka

Fotografováno na kraji pole v Praze-Suchdole 4.7.2021.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget