Tento příspěvek byl přečten1881krát!

Čeleď:  Solanaceae Juss. – lilkovité

Hyoscyamus niger

Popis: Rostliny jsou dvouleté, vzácně jednoleté, celé žláznatě vlnaté. Lodyha 20-100 cm vysoká, přímá a nevětvená nebo jen málo větvená. Listy přízemní dlouze řapíkaté, podlouhle vejčité, peřenolaločné, brzy odumírající. Lodyžní listy přisedlé, podlouhle kopinaté, se 4-5 páry špičatých laloků, až 20 cm dlouhé. Květy téměř přisedlé, skládající vijany, za plodu jsou prodloužené, listeny kopinaté. Kalich zvonkovitý, 10-15 mm, za plodu na bázi rozšířený, s cípy rovnostranně trojúhelníkovitými. Koruna nálevkovitá, 20-40 mm, se zaokrouhlenými cípy, 2-3 cm v průměru, bledě žlutá, fialkově žilkovaná, zřídka celá žlutá. Semeník podlouhle vejcovitý. Tobolky vejčité, otevírající se obřízně víčkem, semena černohnědá, ledvinitá až elipsoidní. Kvete od května do července.

Hyoscyamus niger

Záměny: V naší květeně se jedná o ojedinělou a nezaměnitelnou rostlinu s typickými žlutými květy s fialovým žilkováním a s měkkými žláznatými chlupy, celá rostlina výrazně zapáchá.

Hyoscyamus niger

Ekologie: Roste na nejrůznějších ruderalizovaných stanovištích, u nádražních a obilných skladů, u cest, pustých místech, na úhorech a polích (zejména v okopaninách a obilninách).

Hyoscyamus niger

Rozšíření v České republice: Zejména v teplejších oblastech až do kontaktních oblastí středních poloh, nejvyšší výšková maxima jsou přes 600 m n.m.

Hyoscyamus niger

Celkové rozšíření: Submediteránní a subatlantský druh, zasahující do téměř celé Evropy mimo její nejsevernější části (po Anglii, jižní Skandinávii a Finsko). Dále roste v severní Africe a zasahuje až do střední a západní Asie (až po Mongolsko a Indii). Zavlečený je ve východní Asii, Severní Americe, Austrálii a na Novém Zélandě.

Hyoscyamus niger

Ohrožení: Patří k ohroženým druhům květeny České republiky (C3), zákonem není chráněn.

Hyoscyamus niger

Výskyt v katastru města Odolena Voda: Blín černý patří do skupiny mizejících plevelů, tedy těch plevelů, které se jen obtížně vyrovnávají s agrotechnickými postupy. Vzhledem k tomu, že roste převážně v teplých oblastech našeho státu, je možné jej občasně na území katastru najít. Často to jsou ale jen jednotlivé rostliny. Zaznamenán byl jak na kraji pole u potoka Jordán, tak jižně od čistírny odpadních vod (při severním okraji města), tedy v povodí Odolenského potoka.

Hyoscyamus niger

Význam: Prudce jedovatá rostlina obsahující alkaloidy hyoscyamin, atropin a skopolamin.

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Fotografováno v navrženém významném krajinném prvku Soutok Jordánu mezi Odolenou Vodou a Úžicemi 6.8.2017 a na kraji pole u čistírny odpadních vod (severně od Odoleny Vody) 23.7.2017.

Odolena Voda_znak

 

Na projekt „Ohrožená příroda města Odolena Voda“ finančně přispělo město Odolena Voda.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget