Tento příspěvek byl přečten1990krát!

Čeleď:  Scrophulariaceae Juss. – krtičníkovité

Scrophularia umbrosa

Scrophularia umbrosa

Popis: Rostliny jsou vytrvalé, lysé, jen v květenství žláznaté. Oddenek je plazivý, větvený. Lodyha přímá, 100 cm vysoká, zřetelně křídlatá, křídla dosahují nejméně 1/3 šířky lodyhy. Listy řapíkaté, vejčitě podlouhlé až podlouhle eliptické, 5-15 cm dlouhé, na bázi zaokrouhlené, pilovité nebo vroubkované, příp. hrubě 2x pilovité. Květy v paždí velkých, vejčitě kopinatých listenů, dlouze stopkaté, v řídkých stopkatých vrcholících skládajících koncové hrozny, květní stopky žláznaté, lem kališních cípů světle skořicově hnědý, kališní zuby okrouhle vejčité, zubaté, úzce blanitě lemované, koruna 6-8 mm, zelená, pyskatá, horní pysk červenohnědý, 2 cípy horního pysku přímé, zřetelně delší než cípy dolního pysku. Tobolka kulatá, 4-6 mm, hrotitá, lysá. Kvete od května do srpna.

Scrophularia umbrosa

Scrophularia umbrosa

Záměny: Dobře poznatelný zejména díky zřetelně křídlaté lodyze. Lodyhu nekřídlatou, příp. ostře čtyřhrannou má hojně rozšířený krtičník hlíznatý (Scrophularia nodosa) a také horský a podhorský druh krtičník žláznatý (Scrophularia scopoli).

Scrophularia umbrosa

Scrophularia umbrosa

Ekologie: Roste na nejrůznějších mokrých a podmáčených stanovištích – březích rybníků a potoků, mokřadních místech u vod – v bažinách, na vlhkých loukách a na zamokřených polích.

Scrophularia umbrosa

Scrophularia umbrosa

Rozšíření v České republice: Zejména v teplejších oblastech až do kontaktních oblastí středních poloh, nejvyšší výšková maxima přesahují 400 m n.m. V nižších polohách je roztroušeně se vyskytujícím druhem, ve vyšších polohách je vzácný.

Scrophularia umbrosa

Scrophularia umbrosa

Celkové rozšíření: Souvislý areál zahrnuje střední, jihovýchodní a východní Evropu až po Francii, izolované výskyty se nacházejí na Britském souostroví, v Dánsku, Skandinávii a v pobaltských republikách. Dále na východ zasahuje do Malé Asie, Povolží a na Kavkaz, izolovaně roste na Altaji a v pohoří Ťan-Šan.

Scrophularia umbrosa

Scrophularia umbrosa

Ohrožení: V České republice řazen k druhům vyžadujícím další pozornost (C4a), zákonem není chráněn.

Scrophularia umbrosa

Výskyt v katastru města Odolena Voda: Krtičník křídlatý je v Odoleně Vodě zastoupen roztroušeně (příp. jako vzácně roztroušený) v povodí Korycanského potoka (zde zejména v širším okolí čenkovských rybníků) a dále v povodí potoka Jordán (zde také na více místech, ale více spíše v severní části katastru města). Populace jsou často početné, místy vytvářejí až souvislé porosty. Omezený výskyt je dán především malým množstvím vhodných biotopů.

Scrophularia umbrosa

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Fotografováno na břehu Vltavy pod přírodní památkou Zámky a v povodí potoka Jordán u Odoleny Vody 23.7.2016 a v povodí Korycanského potoka u čenkovských rybníků v Odoleně Vodě 24.7.2016.

Odolena Voda_znak

 

Na projekt „Ohrožená příroda města Odolena Voda“ finančně přispělo město Odolena Voda.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget