Tento příspěvek byl přečten2757krát!

Lilie zlatohlavá (Liliaceae Juss. – liliovité) patří nesporně k našim nejkrásnějším rostlinám a setkání s mohutným, plně rozkvetlým jedincem je vždy milý zážitek. Druh u nás nepatří k vysloveně vzácným, zákonem je chráněn spíše z důvodů možného přímého poškozování člověkem. I v Praze patří k hojnějším chráněným druhům rostlin, zvláště na jihovýchodním okraji. Je však nalézána i v samotném středu města v Petřínských sadech. Uváděna je z těchto chráněných území Prahy: PR Divoká Šárka, PR Chuchelský háj, PP Kalvárie v Motole, PR Klapice, PP Milíčovský les a rybníky, PP Obora Hvězda, PP Petřínské skalky, PR Prokopské údolí, PR Klánovický les-Cyrilov, PR Radotínské údolí, PR Slavičí údolí, PR Staňkovka, PP Údolí Kunratického potoka. Ne ze všech uvedených míst byla lilie zlatohlavá v posledních letech potvrzena.

lilium-martagon1

Rozšíření na území České republiky: U nás roste roztroušeně na většině území od nížin do hor, v některých oblastech chybí nebo je vzácná, např. na Českomoravské vrchovině.

lilium-martagon2

Celkový areál rozšíření: Roste v pásu od severního Španělska až na střední Sibiř.

lilium-martagon3

Ekologie: Roste v listnatých a smíšených lesích, v křovinách, ale i na loukách a horských nivách. Půdy vyhledává živné, humózní, čerstvě vlhké, především na zásaditých podkladech.

lilium-martagon4A

lilium-martagon4B

Ohrožení a ochrana: Je zařazena mezi druhy vyžadující další pozornost (C4a), zákonem je chráněna v kategorii druhů ohrožených (§3). Na některých lokalitách s nehojným výskytem může být ohrožena ničením stanovišť či přímých poškozováním člověkem. Druh také trpí spásáním přemnoženou zvěří, což omezuje možnost pohlavního rozmnožování. Roste v řadě chráněných území, kde vyhynutí nehrozí.

lilium-martagon5

Ohrožení na území Prahy: Ani na území Prahy nepatří k nejvzácnějším druhům, dosud se vyskytuje na více místech, nicméně se zdá, že početnost přinejmenším na některých místech (např. PP Petřínské skalky) v posledních letech klesá. Příčiny úbytku nejsou zcela zřejmé, snad jsou na vině spady z ovzduší nebo změny klimatu (sucho). Je tedy vhodné věnovat druhu náležitou pozornost.

lilium-martagon6

Možnosti záměny, příbuzné druhy: Za květu je zaměnitelná za zahradní odrůdy s turbanovitými květy, jež je však obvykle mají zřetelně větší a zplaňují jen ojediněle. V listech se pochopitelně podobá jiným liliím, nemá však pacibulky, méně už některým dalším jednoděložným rostlinám.

lilium-martagon7

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Publikováno dne 13.12.2015.

 

Na projekt Ohrožená pražská příroda finančně přispělo Hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget