Tento příspěvek byl přečten2390krát!

Slovensky: ľan žltý, německy: Gelbe Lein, polsky: len złocisty.

Syn.: Xantholinum flavum Reichenb.

Čeleď: Linaceae S. F. Gray – lnovité

Linum flavum

Popis: Vytrvalé statné rostliny, 20-50 cm vysoké. Lodyha přímá, ostře hranatá až křídlatá. Listy střídavé, 3-5žilné, dolní podlouhlé až obvejčité, horní kopinaté, 20-35 mm dlouhé a 3-12 mm široké, na bázi po každé straně s hnědou žlázkou a okraji drsné. Květenství nepravidelný vrchplový vijan, 10-40květý, květní stopky kratší než kalich. Kališní lístky úzce vejčité až kopinaté, špičaté, na okraji žláznatě brvité. Korunní lístky obvejčité, 15-20m mm dlouhé, 2-3x delší než kališní, sytě žluté. Plodem jsou 5pouzdré zobánkaté tobolky.

Linum flavum

Záměny: Ze žlutě kvetoucích lnů je záměna možná pouze se lnem trojblizným (Linum trigynum), který je jednoletý, s lodyhou oblou a květy dlouze stopkatými, bledě žlutými. Roste vzácně na jižním a východním Slovensku.

Linum flavum

Ekologie: Na kamenitých skalních stepích a lesostepích, výslunných polostepních loukách a lesních lemech, často na vápencovém podkladě.

Linum flavum

Rozšíření v České a Slovenské republice: Vzácně, místy však až velmi hojně v České republice – ve středních a severozápadních Čechách, na Moravě v Bílých Karpatech. Ve Slovenské republice na celém území, zejména v jižní části.

Linum flavum

Celkové rozšíření: Východomediteránně kontinentální druh s těžištěm rozšíření v panonské oblasti, na západ zasahuje až na jižní Moravu a na Slovensko, ostrůvkovitě kješetě v Německu, na východě je rozšířen ještě v Povolží.

Linum flavum

Ohrožení: Patří k silně ohroženým druhům květeny ČR (C2b), zákonem je chráněn jako ohrožený druh (§3). Na Slovensku není chráněn zákonem a nefiguruje ani v červeném seznamu ohrožených druhů.

Charakter ohrožení: Mimo destrukce stanoviště negativně ovlivňuje množství lokalit pozvolné zarůstání nebo přímo zalesňování stanovišť.

Linum flavum

Poznámka: Z okolí Prešova je uváděn len žlutý maďarský (Linum flavum subsp. hungaricum) popsaný ze severozápadního Maďarska a rumunského Banátu. Tento taxon rozlišený na základě tvaru kalicha a počtu žilek na listu nebude mít vzhledem k velké variabilitě uváděných znaků větší taxonomickou hodnotu.

Linum flavum

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Fotografováno v Přírodní památce Stráně u Velkého Újezdu, dne 28.6.2010.

 

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget