Tento příspěvek byl přečten1718krát!

Synonyma: Cricetus frumentarius

Třída: Mammalia – savci

Řád: Rodentia – hlodavci

Čeleď: Myoxidae – plchovití

plšík lískový

Možnosti záměny, příbuzné druhy: Plšík lískový má poměrně specifický vzhled, s převažujícím rezavým až žemlově žlutým zbarvením a jen se světlejším břichem, oči lemuje pouze nepatrný úzký černý proužek. Případná záměna je možná jedině za některý druh plcha – u nich je převažující zbarvení šedé až šedohnědé, které kontrastuje s bílým zbarvením spodní strany těla, jejich oči jsou lemovány výrazným černým proužkem či páskou.

plšík lískový

Ekologie: Přestože není zcela vyhraněný, preferuje různé typy listnatých a smíšených lesních porostů s dostatečně vyvinutým keřovým patrem. V ideálním případě vyhledává přechodové zóny mezi lesy a bezlesými biotopy (pasekami, křovinatými mezemi či břehovými porosty vodních toků). Lze ho zastihnout i v nížinách, častěji je ale je jeho výskyt soustředěn ve vrchovinách a podhůří.

plšík lískový

Celkový areál rozšíření: Areál se rozkládá ve větší části Evropy. Severní hranice probíhá jižním Švédskem a Pobaltím. Východní hranice končí v evropské části Ruska, v povodí Volhy a turecké Anatolii. Západní hranice probíhá Francouzským středohořím. Na jihu zasahuje po Apeninský a Balkánský poloostrov.

plšík lískový

plšík lískový

Rozšíření na území České republiky: Je rozšířený téměř v celé České republice. Mozaikovitost výskytu je dána absencí vhodných stanovišť (listnatých porostů) s dostatečnou potravní nabídkou. Větší frekvence výskytu je v horských, podhorských a vrchovinných územích.

plšík lískový

Rozšíření na území Hlavního města Prahy: Plšík lískový patří na území Prahy spíše ke vzácným druhům a to zřejmě z důvodu nedostatečné nabídky stanovišť. Nálezy jsou známy z více míst hlavního města, přičemž se jedná především o větší lesní celky.

plšík lískový

plšík lískový

Ohrožení a ochrana: Na našem území není bezprostředně ohrožen (patří mezi nejběžnější zástupce plchovitých). Mezi ohrožené druhy Evropy byl zahrnut z důvodu častých úhynů během hibernace (především za tuhých zim či častých oblev) a likvidace jeho přirozených stanovišť.

plšík lískový

Autor textu: Daniel Hrčka.

Autoři fotografií: Petr a Kateřina Soukupovi.