Tento příspěvek byl přečten2467krát!

Syn.: Citellus citellus (Linnaeus, 1766).

Kmen: Chordata – strunatci

Třída: Mammalia – savci

Řád: Rodentia – hlodavci

Čel.: Sciuridae – veverkovití

sysel obecný

Možnosti záměny, příbuzné druhy: Sysel má nezaměnitelný vzhled odlišný od ostatních zástupců čeledi veverkovitých.

sysel obecný

Ekologie: Původně druh vázaný na stepní prostředí, který se u nás objevoval na pastvinách, kosených loukách, mezích či úhorech. V současně době převažuje výskyt na pravidelně kosených travnatých plochách (polní letiště, golfová hřiště, tábořiště). Na Moravě se ale objevuje často i v sadech, na vinicích, i v zahradách.

sysel obecný

sysel obecný

Celkový areál rozšíření: Evropský druh, který má těžiště rozšíření ve dvou izolovaných částech. Tou první je oblast střední Evropy s centrem výskytu v panonské nížině zahrnující Českou republiku, větší část Slovenska a Maďarska, okrajově také Rakousko a Srbsko. Druhá část souvislého areálu se nachází v jihovýchodní Evropě a zahrnuje především Rumunsko Bulharsko, také Ukrajinu, Moldávii a Turecko. Ostrůvkovité jsou výskyty v Řecku a Makedonii.

sysel obecný

Rozšíření na území České republiky: Ještě v 50. letech 20. století běžný druh od bezlesých nížin až po vrchoviny na většině území České republiky. Současný výskyt zahrnující už jenom desítky lokalit je soustředěn především do oblasti středních Čech a jižní Moravy. Výskyt na mezinárodním letišti Karlovy Vary je jak nejzápadnější lokalitou v České republice, tak i celkového areálu v Evropě.

sysel obecný

sysel obecný

Rozšíření na území Hlavního města Prahy: Sysel obecný je znám v Praze pouze z jedné lokality a to z letiště v Letňanech. Početnost této kolonie se alespoň v roce 2005 pohybovala okolo 600 jedinců a patřila tak mezi nejkvalitnější kolonie v České republice (jenom další 3 populace u nás přesahují svojí početností 100 jedinců). Od té doby docházelo k postupnému snižování počtu jedinců, v roce 2018 byla nalezena už jenom jedna nora.

sysel obecný

Ohrožení a ochrana: Jediná lokalita v Praze je územně chráněna jako národní přírodní památka Letiště Letňany, přičemž zachování biotopu sysla a udržení jeho populace představuje hlavní předmět ochrany. Bohužel od doby vyhlášení v roce 2005 došlo k razantnímu snížení početnosti a populace spěje k zániku.

sysel obecný

sysel obecný

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Fotografováno v národní přírodní památce Radouč 22.6.2013 a 1.7.2018.