Tento příspěvek byl přečten2396krát!

Přírodní památku tvoří strmé svahy nad Šáreckým potokem v klidné části Horní Šárky. Strmé skalnaté svahy  s výchozy břidlic a svahy bočního údolí byly předmětem vyhlášení už v roce 1968. Předmětem ochrany je skalní ostroh se zbytky skalních stepí a lesostepí s chráněnými druhy rostlin.

Přírodní památka Nad mlýnem

Podle zbytku terasování byly svahy udržovány odlesněné a na svazích se pěstovala vinná réva. Území bylo pravděpodobně využíváno i jako sad nebo pastvina. Převážná část skalnatého svahu v západní části je zarostlá křovinami a akátem a stejně tak i větší část bočního údolí. Mimo akátu to jsou i další nepůvodní dřeviny, jako např. štědřenec odvislý (Laburnum anagyroides). 

Přírodní památka Nad mlýnem

Na skalnatých svazích se nachází vegetace s česnekem šerým horským. Jde o dlouhodobě stabilní společenstvo, které v přírodní památce hostí skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus), kostřavu sivou (Festuca pallens), netřesk výběžkatý (Jovibarba globifera), česnek šerý horský (Allium senescens subsp. montanum), rozchodník bílý (Sedum album) nebo strdivku sedmihradskou (Melica transsilvanica).

Přírodní památka Nad mlýnem

Na mělkých půdách skalnatých svahů se vyskytují společenstva s dominancí kostřavy walliské (Festuca valesiaca) a dalších druhů, které charakterizují vegetaci středočeských a severočeských skalních stepí. Mezi jinými je to máčka ladní (Eryngium campestre), silenka ušnice (Silene otites), trýzel škardolistý (Erysimum crepidifolium), nebo hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum).

Přírodní památka Nad mlýnem

Seznam vybraných druhů nalezených v přírodní památce Nad mlýnem:

Allium senescens subsp. montanum
Anthericum liliago
Arrhenatherum elatius
Artemisia campestris
Convolvulus arvensis
Cotoneaster integerrimus
Dianthus carthusianorum
Eryngium campestre
Erysimum crepidifolium
Euphorbia cyparissias
Festuca rupicola
Festuca valesiaca
Fraxinus excelsior
Galium glaucum
Hieracium pilosella
Hypericum perforatum
Jovibarba globifera
Laburnum anagyroides
Melica transsilvanica
Potentilla arenaria
Potentilla argentea
Rhamnus catharticus
Ribes uva-crispa
Robinia pseudacacia
Scleranthus perennis
Sedum album
Sedum acre
Sedum sexangulare
Seseli osseum
Silene otites
Stachys recta
Thlaspi perfoliatum
Thymus pannonicus
Thymus praecox
Trifolium pratense

Přírodní památka Nad mlýnem

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

Publikováno dne 12.4.2013.

Přírodní památka Nad mlýnem

 

Na projekt Popularizace a propagace ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a zvláště chráněných území Prahy, finančně přispělo Hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget