Tento příspěvek byl přečten1891krát!

Syn.: Najas fluviatilis Poiret, Najas gracilis Morong, Najas intermedia Wolfg., Najas major All.

ČeleďNajadaceae Juss. – řečankovité

Najas marina

Najas marina

Popis: Tuhá a křehká dvoudomá vodní bylina, u nás jednoletá, zcela ponořená s opylením probíhajícím pod vodou, s lodyhami dlouhými až 70 i více cm. Lodyhy jsou listnaté, větvené, někdy osténkaté, lodyžní články se směrem k vrcholu zřetelně zkracují. Listy jsou téměř vstřícné nebo v místech větvení nahloučené po třech i více a tedy zdánlivě přeslenité, čepele jsou čárkovité, rovné nebo mírně zakřivené, 10-40 mm dlouhé a 2,5-4,5 mm široké, zelené, lesklé, na okraji a na spodní straně na žilce osténkatě zubaté s 5-9 osténky na každé straně listu, na bázi zřetelně pochvaté se zaokrouhlenou pochvou. Květy jsou jednopohlavné, silně zjednodušené, samčí mají jedinou tyčinku vyrůstající z toulcovitého listenu, samičí květy jsou přisedlé, tvořené jediným jednoplodolistovým pestíkem, bezobalné. blizna je nejčastěji trojramenná. Plodem má charakter nažky se zobánkem, semena jsou vejcovitá. Kvete od června do září.

Najas marina

Najas marina

Záměny: Pro své široké zubaté listy dobře poznatelný druh, podobný spíše některým mořským řasám. Řečanka menší (Najas minor) je mnohem vzácnější, je celkově útlejší, listy má mnohem užší, jemněji zubaté, srpovitě zahnuté.

Najas marina

Ekologie: Roste v rybnících, v pomalu tekoucích nížinných úsecích velkých řek, ve slepých ramenech a tůních, v zatopených pískovnách či těžebních jamách, ve vodách mezotrofních až eutrofních, zpravidla minerálně bohatých, v hloubkách 30-130 cm. Roste ve sladké i brakické vodě. Snáší do určité míry eutrofizaci rybníků, nevadí jí snížená průhlednost vody v létě. Semena klíčí jen v teplé vodě, u nás od května, šíří se v důsledku vápnění rybníků. Dnes nálezů spíše přibývá.

Najas marina

Rozšíření v České republice: Vyskytuje se značně nerovnoměrně jak z hlediska místního, tak i časového. Často bývá v určité oblasti hojnější, aby se posléze stala vzácnou. Nezřídka je též nalezena jen v jedné sezoně. Vyskytuje se vzácně v nivách velkých řek a v některých rybničných soustavách, zvláště v Polabí, Pomoraví, na Třeboňsku, Dokesku a Ostravsku. 

Najas marina

Najas marina

Celkové rozšíření: Je široce, byť nerovnoměrně rozšířena po celé zeměkouli. Roste v Evropě, v Asii, v Africe, v Americe, v Austrálii, na řadě ostrovů, spíše v teplých oblastech, chybí na pouštích, na drsném severu apod.. 

Najas marina

Najas marina

Ohrožení: Patří k ohroženým druhům květeny ČR (C3), zákonem chráněna není, na Slovensku se řadí k druhům téměř ohroženým (NT).

Najas marina

Autor textu: Radim Cibulka.

Autoři fotografií: Radim Cibulka a Daniel Hrčka.

Fotografováno v přírodní rezervaci Baroch 9.8.2015 a v jezeře (pískovně) Vojkovice u Kralup n. Vltavou 22.7.2016.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget