SALVIA – EKOLOGICKÝ INSTITUT, z.s.

Syn.: Omalotheca norvegica (Gunn.) Schultz-Bip. et F. W. Schultz  Čeleď: Asteraceae – hvězdnicovité

Popis: Vytrvalé, (10-)20-35(-50) cm vys. šedoplstnaté byliny, nápadně trsnaté, s krátkým oddenkem, někdy s 1 nekvetoucím výběžkem. Lodyhy přímé, zřídka šikmo vystoupavé, jednoduché, ± nevětvené, řídce… Číst více

Syn.: Carduus cyanoides L. var. monoclonus L., Serratula cyanoides DC., Carduus cyanoides Bieb. Čeleď: Asteraceae Martinov – hvězdnicovité

Popis: Rostliny vytrvalé, 20–50(–60) cm vysoké. Lodyha přímá, větvená, zvláště v horní části řídce vločkovitě plstnatá, kvetoucí 1–3 úbory.… Číst více

Čeleď: Santalaceae – santalovité

Popis: Vytrvalá poloparazitická rostlina, oddenek tenký, výběžkatý, lodyha 10–25 cm vysoká, zpravidla jednoduchá. Listy čárkovité nebo podlouhle čárkovité, 2–4 cm dlouhé a do 2–3 mm široké, lysé. Květy krátce stopkaté, uspořádané ve vrcholových hroznech (květenství… Číst více

Čeleď: Asteraceae – hvězdnicovité

Popis: Vytrvalá statná rostlina s přímou, lysou a nevětvenou lodyhou, vysokou 30-160 cm. Lodyžní listy srdčité, směrem ke květenství až kopinaté, na okraji zubaté. Přízemní listy jsou dlouze řapíkaté, ledvinité až trojúhle srdčité. Žlutokvěté úbory vytvářejí… Číst více

Přírodní rezervace Hrbáčkovy tůně se nachází v okrese Praha-východ, na pravém břehu Labe, při západním okraji obce Byšičky (mezi Lysou nad Labem a Starou Boleslaví). Tvoří ji komplex lužních lesů, vlhkých luk, tůní a dalších biotopů. Jedná se o… Číst více

Přírodní rezervace Lipovka se nachází v okrese Praha-východ, na pravém břehu Labe, při východním okraji obce Káraný (mezi Lysou nad Labem a Starou Boleslaví). Tvoří ji komplex lesů (vlhká varianta lipové doubravy, mokřadní olšiny), tůní a dalších biotopů. Jedná… Číst více

Přírodní památka Hluchov tvoří společně s Lesoparkem Ostrůvek a zámeckým parkem příjemné přírodní zákoutí prakticky uprostřed města, resp. mezi Brandýsem nad Labem a Strarou  Boleslaví. Přestože je území kvůli své poloze pod silným tlakem jak veřejnosti (zvýšená návštěvnost,… Číst více

Lokalita chráněného území se skládá ze dvou navzájem oddělených částí, vzdálených od sebe necelý 1 km, situované do téměř zalesněné centrální části přírodního parku Džbán. Východní kraj obou částí se nachází u silnice Louny-Řevničov. Zaříznuté hluboké údolí vodoteče zde rychlou… Číst více