SALVIA – EKOLOGICKÝ INSTITUT, z.s.

Přírodní rezervace Milská stráň se nachází přímo uprostřed přírodního parku Džbán, v okrese Rakovník (již téměř na hranici s okresem Kladno), východně od obce Milý. Byla vyhlášena v roce 1988 k ochraně zajímavých teplomilných společenstev slínovcovitých, tzv. bílých strání. Tvoří… Číst více

Syn.: Poa bulbosa L. subsp. badensis (Haenke ex Willd.) Beck, Poa alpina L. subsp. badensis (Haenke ex Willd.) Beck Čeleď: Poaceae – lipnicovité

Popis: Vytrvalé rostliny, světle sivozelené, hustě trsnaté. Stébla jsou hladká a řídce olistěná, dosahují… Číst více

Kovárské stráně se nacházejí v malebném údolí Zákolanského potoka, jižně od obce Kováry a nedaleko zříceniny Okoř, v okrese Kladno. Sotva jeden kilometr jižním směrem ji dělí od hranice přírodního parku Okolí Okoře. Zajímavý krajinný ráz podnítil navržení této přírodní… Číst více

Na území Středočeského kraje se vyskytuje řada ochranářsky významných druhů rostlin – některé jsou už odedávna předmětem velkého zájmu (jako nejrůznější zástupci čeledi vstavačovitých), jiné téměř bez povšimnutí z květen nejenom regionálních rychle mizí (například zástupci čeledi šáchorovitých, lipnicovitých a… Číst více

Národní přírodní památka Dubí hora byla vyhlášená za chráněné území už v roce 1966, a to na poměrně malém území o rozloze sotva 1000 metrů čtverečních. Nachází se v katastru obce Konojedy (okres Litoměřice), v nadmořské výšce okolo 370 m,… Číst více

Jádro přírodní památky Jabloňka tvoří nejstrmější skalnaté stráně tzv. Černé skály na pravém břehu Vltavy, ohraničené na severu zámečkem Jabloňka a na jihu Povltavskou ulicí. Její součástí je i přilehlý les a stepní svahy nad skalní stěnou.

Geologický podklad tvoří… Číst více