SALVIA – EKOLOGICKÝ INSTITUT, z.s.

Identifikovat přírodní památku Baba, která se nachází v severní části Prahy, není tak složité. Důvodem je nápadně vyhlížející zřícenina, kterou při cestě podél údolí Vltavy prakticky nelze přehlédnout. Přestože by se očekávala její delší historie, byla dostavěná až v novější… Číst více

Lokalita chráněného území se nachází mezi Mladou Boleslaví a Českou Lípou, při severním okraji obce Bezděz. Je součástí širší rekreační oblasti Ralska, v blízkosti Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko a Máchova jezera.

Geomorfologicky se jedná o ojedinělý útvar sestávající ze dvou… Číst více

V přírodní památce Netřebská slaniska, v okrese Mělník, je chráněn jeden z posledních přirozených biotopů slanisek, dříve mnohem hojněji zastoupených jak na Mělnicku, tak i dále ve směru na Kladno – vyhlášena tak byla evropsky významná lokalita Slaná louka u… Číst více

Přírodní památka Písčina u Tuhaně se nachází při kraji obce Tuhaň, přibližně 7 km jihovýchodně od okresního města Mělník. Původně byla vyhlášena jako přechodně chráněná plocha, přesněji od roku 1994, statut zvláště chráněného území požívá od července roku 2007.

O… Číst více

Přírodní rezervace Andělské schody byla vyhlášena za chráněné území v roce 2002, její plocha dosahuje více jak 13 hektarů. Nachází se při kraji dálnice z Prahy do Příbrami, v katastru obce Voznice (okres Příbram), v nadmořské výšce 383–402 m.

Chráněné… Číst více

Syn.: Omalotheca supina (L.) DC. Čel.: Asteraceae – hvězdnicovité

Popis: Vytrvalé, 2-12 cm vys. běloplstnaté byliny s hustě plazivým a hustě trsnatým válcovitým oddenkem s četnými nekvetoucími výběžky. Lodyhy přímé, tenké, nevětvené, řídce olistěné. Listy po obou stranách… Číst více

Čel.: Brassicaceae – brukvovité

Popis: Rostliny vytrvalé, lodyha přímá, 15-45 cm vysoká, v dolní části hustě chlupatá, v horní části lysá. Listy v přízemní růžici obkopinaté až podlouhlé, celokrajné nebo oddáleně zubaté, hustě chlupaté až olysalé, lodyžní listy… Číst více

Čel.: Scrophulariaceae – krtičníkovité

Popis: Žláznatě chlupatá poloparazitická bylina, vytrvalá, 5-20 cm vysoká. Oddenek šupinatý, lodyha přímá nebo mírně vystoupavá. Listy přisedlé, tmavozelené, s vroubkovaným okrajem, 1-2,5 cm dlouhé, směrem k vrcholu přecházející ve zmenšující se nafialovělé listeny.… Číst více

Čel.: Asteraceae – hvězdnicovité

Popis: Vytrvalá, slabě aromatická bylina, s válcovitým, plazivým oddenkem. Lodyha přímá, 15-70 cm vysoká, jednoduchá nebo chudě v horní části větvená, s 1-3 páry vstřícných listů. Dolní listy v přízemní růžici, vejčité až eliptické,… Číst více

Syn.: Aconitum callibotryon Rchb., Aconitum napellus subsp. firmum (Rchb.) Gáyer Čel.: Ranunculaceae – pryskyřníkovité

Popis: Rostliny vytrvalé, lodyha přímá, 30-150 cm vysoká, nevětvená. Listy v obrysu okrouhlé, dlanitosečné, úkrojky peřenoklané až peřenosečné, tupé, 3-5 mm široké. Květenství… Číst více