Tento příspěvek byl přečten791krát!

Třída: Mammaliasavci

Řád: Chiropteraletouni

Čeleď: Vespertilionidaenetopýrovití

Pipistrellus nathusii

Možnosti záměny, příbuzné druhy: Mezi malými netopýry patří k těm lépe poznatelným, přesto je možné ho zaměnit především za netopýra hvízdavého (Pipistrellus pipistrellus). Na rozdíl od něj má srst na hřbetě sytě hnědou bez zlatavých tónů, hustší osrstění hřbetní strany ocasní blány, delší 5. prst křídla, jiné utváření žilnatiny křídla a tvaru penisu. Mimo to také druhý řezák přesahuje nižší vrchol prvního.

Ekologie: Druh listnatých lesů a parkové krajiny s dostatkem vodních ploch (říční nivy a krajiny s rybníky). Bývá nacházen za kůrou stromů, stromových dutinách a v různých štěrbinových úkrytech, např. v lesních chatách, ve spárách stěn nebo za okenicemi. Přestože vyhledává především nížiny, lze ho nalézt až do nadmořských výšek 1100 m n.m.

Celkový areál rozšíření: Druh s převážně evropským areálem rozšíření zahrnující území od Pyrenejského poloostrova až po Ural (mimo velkou část Skandinávie). Mimo Evropu je znám z Malé Asie, Kavkazu a Zakavkazí.

Rozšíření na území České republiky: Nálezy jsou rozptýleny ve velké části České republiky, nejhojnější je v jižních Čechách a na jižní Moravě, zastoupen je ale i severních , středních a východních Čechách a na střední a východní Moravě. Až v 70. letech 20. století byly u nás zjištěny mateřské kolonie, do té doby se o něm předpokládalo, že pouze naším územím protahuje.

Rozšíření na území Hlavního města Prahy: Původně byl považován za vzácný migrační druh, u kterého došlo ke zvýšení počtu nálezů. Svou roli zřejmě sehrává i tok Vltavy jako důležitý migrační koridor a také skutečnost, že se netopýr parkový nevyhýbá obcím včetně měst. Nálezy jsou dnes známy prakticky z celé Prahy, i když opakovaně zejména v parkových oblastech (Obora Hvězda, Stromovka, Letenské sady, Petřínské sady, parky na vltavských ostrovech, Milíčovský les a rybníky a další).

Ohrožení a ochrana: Pro ochranu netopýra parkového je důležité zachování biotopů, ve kterých se vyskytuje. Je to zejména dostatek starých stromů s dutinami. Dále lesy s pestrou skladbou vegetace a na ně navazující vodní plochy. Podle červeného seznamu je řazen mezi druhy málo dotčené (LC), zákonem je chráněn jako druh silně ohrožený. Je to také evropsky významný druh uvedený ve směrnici č. 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, v příloze IV.

Autor textu: Daniel Hrčka.

Autorství fotografie: Archiv Záchranné stanice ORNIS.

ZAJÍMAJÍ VÁS I DALŠÍ EVROPSKY VÝZNAMNÉ DRUHY? POŘIĎTE SI PUBLIKACI „EVROPSKY VÝZNAMNÉ DRUHY PRAHY“.

Zdarma k vyzvednutí na Magistrátu hl. m. Prahy, k zapůjčení v knihovnách v Praze, Kladně, Plzni, Olomouci, Ostravě..

Bližší informace také na facebookových stránkách spolku.