Tento příspěvek byl přečten2101krát!

Syn.: Rosa pimpinellifolia L., Rosa myriacantha DC. ex Lam et DC., Rosa microcarpa Bess., Rosa melanocarpa Link, Rosa ripartii Déség. 

Čeleď: Rosaceae Juss. – růžovité

Rosa spinossisima

Popis: Nízký, prutnatý, 50-100 cm vysoký, jen vzácně vyšší keř, často vytvářející polykormony spojené podzemními výběžky. Výhony a větve jsou hustě nepravidelně ostnité, jen výjimečně bezostné, ostny jsou štíhlé, jehlicovité, promísené s drobnějšími osténci, přičemž starší větve mívají ostny sedřené. Listy jsou řapíkaté, lichozpeřené, nejčastěji se čtyřmi jařmy, lístky jsou zelené, drobné, 15 mm dlouhé a 8 mm široké, okrouhlé nebo úzce eliptické, na okraji zubaté. Květy bývají jednotlivé, zřídka po dvou až třech, jsou pětičetné, kališní lístky jsou celistvé, kratší než korunní, po odkvětu jsou vztyčené, vytrvávající, korunní lístky jsou bílé až krémové, výjimečně růžové. Tyčinek je mnoho, prašníky jsou žluté, čnělek je mnoho. Plodní stopky jsou dlouhé, 1-3 krát delší než šípky jež jsou jsou kulovité až stlačeně kulovité, tmavě fialové až černofialové, disk je úzký, ústí dosti široké. Nafialovělé nažky jsou tvrdé. Kvete od května do června.

Rosa spinossisima

Záměny: Určování růží není zrovna snadné. Mezi našimi původními druhy růže bedrníkolistá vyniká bílými květy, nízkým vzrůstem, hustým otrněním větví a výhonků, celistvými kališními lístky, tmavými drobnými kulovitými šípky a většinou též bílou barvou květů. V naší přírodě jde o druh dobře poznatelný, směrem na východ se ale stává určování složitějším.

Rosa spinossisima

Ekologie: Roste na teplých a suchých místech na mezích, na výslunných travnatých a křovinatých stráních, ve štěrbinách skal, často na spraších nebo vápencích.

Rosa spinossisima

Rozšíření v České republice: Roste ojediněle v teplých oblastech Čech (Litoměřicko), roztroušeně na jižní a střední Moravě, na některých místech nemusí být původní, neboť je občas pěstována a může zplaňovat.

Rosa spinossisima

Celkové rozšíření: Roste od jihovýchodního pobřeží Islandu a od Velké Británie na západě do střední Asie a na Sibiř na východě, na jihu zasahuje do Středomoří, na Krym a Kavkaz, na severu do Skandinávie. Jako zplanělá je uváděna ze severní Ameriky.

Rosa spinossisima

Ohrožení: Patří k silně ohroženým druhům květeny ČR (C2b), zákonem chráněna není.

Rosa spinossisima

Využití: Pod jménem růže bedrníkolisté je uváděna řada okrasných odrůd, zvláště takzvaných sadových růží, v různých barvách květů, kde nechybí ani žlutá, časté jsou i květy poloplné.

Rosa spinossisima

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Fotografováno v Národní přírodní rezervaci Hádecká planinka, dne 2.7.2016 a v Přírodní rezervaci Turold, dne 20.5.2012.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget