Tento příspěvek byl přečten1033krát!

Vrba rozmarýnolistá (čeleď: Salicaceae Mirbel – vrbovité) je nízký keř rostoucí na podmáčených loukách. V Praze se vyskytuje ve dvou oblastech, jednak v přírodní památce Hrnčířské louky a v jejím okolí, je uváděn i z Modřan z louky pod ulicí Československého exilu. Druhou oblastí, odkud je druh uváděn, jsou podmáčené louky mezi Běchovicemi a Újezdem nad lesy v oblasi soutoku Běchovického a Blatovského potoka.

Salix rosmarinifolia

Rozšíření na území České republiky: Roste roztroušeně na vhodných místech od nížin do podhůří, hojnější je např. v rybničních pánvích. Na západě Čech probíhá křížení s vrbou plazivou a rozšíření se obtížněji vymezuje.

Salix rosmarinifolia

Salix rosmarinifolia

Celkový areál rozšíření: Vyskytuje se na rozsáhlém území v pásu od střední a severní Evropy, přes Balkán a východní Evropu a Sibiř do Mongolska a Číny.

Salix rosmarinifolia

Ekologie: Roste na rašelinných a slatinných loukách, na střídavě vlhkých loukách, případně v rašelinných březinách. Vyhledává mírně kyselé, na živiny chudé půdy, snáší jen mírné přistínění.

Salix rosmarinifolia

Ohrožení a ochrana: Druh je ohrožen zvláště změnami vodního režimu, tj. poklesem spodní vody vlivem vysušování i změn klimatu, a následovaným zarůstáním lokalit. Může být ohrožena i přímo, např. přeměnou luk na pole, stavební parcely apod. Vrba rozmarýnolistá je řazena mezi druhy ohrožené (C3), zákonem chráněna není.

Salix rosmarinifolia

Ohrožení na území Prahy: Druh se na nejcennější části Hrnčířských luk vyskytuje dosud početně, přesto patří k ohroženým pražským druhům s nejistou budoucností, podobně jako řada dalších druhů vázaných na podmáčené louky. Zdá se, že druhu pomáhá prováděná péče, především kosení, bránící sukcesním změnám.

Salix rosmarinifolia

Možnost záměny, příbuzné druhy: Vzhledem k množství druhů a snadnému křížení není vždy odlišování vrb snadné. Potíže může činit zvláště odlišení od křížence s vrbou plazivou (Salix ×incubacea), případně od samotné vrby plazivé (S. repens). Ta však nemá zdaleka tak protáhlý tvar listů. U nás se vyskytuje několik vrb s úzkými celokrajnými listy, záměna je možná snad hlavně za vrbu košikářskou (S. viminalis). Ta se liší vzrůstností, což ale nemusí být na sečených loukách na první pohled zřejmé. Vrba košikářská by ale měla být celkově mohutnější, i kupříkladu v síle letorostů.

Salix rosmarinifolia

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Fotografováno v přírodní památce Hrnčířské louky 1.9.2019.

LogoPraha

 

Na projekt „Ohrožená pražská příroda“ finančně přispělo hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget