Tento příspěvek byl přečten2311krát!

Tužanka tvrdá (Poaceae Barnhart – lipnicovité) je řazena mezi archeofyty, čemuž odpovídají též nálezy především na člověkem narušených místech, jako jsou polní cesty, vinice či okraje polí. Údajů z Prahy není mnoho, druh zde patrně nikdy nebyl vyloženě hojný, i když může být přehlížen. Jsou známy starší údaje Čelakovského z Divoké Šárky a z Prokopského údolí, údaj z městské čtvrti Košíře je sice mladší, ale už také 50 let starý. Po roce 2000 byl její výskyt prokázán ve Vrchlického sadech, na okrajích trávníku přímo před vstupem do nové budovy hlavního nádraží.

sclerochloa-dura1

Rozšíření na území České republiky: U nás roste především ve dvou oddělených územích, v severozápadních a středních Čechách a na jižní, jihovýchodní a střední Moravě. Ojediněle i jinde.

sclerochloa-dura2

Celkový areál rozšíření: Roste v jižní, střední a východní Evropě, v severní Africe, ve střední a západní Asie, v Číně, v Indii. Zavlečena byla do Ameriky i Austrálie.

sclerochloa-dura3

Ekologie: Roste na výhřevných, suchých, hutných, i mírně zasolených půdách, na zhutnělých okrajích polí, na sešlapávaných místech, na polních cestách, návsích, ve vinohradech apod.

sclerochloa-dura4

Ohrožení a ochrana: Je zařazena mezi silně ohrožené druhy (C2b) z důvodu úbytku míst výskytu a omezeného počtu lokalit, zákonem jako možný polní plevel chráněna není. Je ohrožována především moderní agrotechnikou založenou na použití herbicidů, a nebo naopak neúměrným zarůstáním míst výskytu. Jde totiž o konkurenčně slabý druh, navíc jako jednoletý druh vyžaduje pro klíčení místa s volnou půdou.

sclerochloa-dura5

Ohrožení na území Prahy: Obecně jsou možnosti ochrany u druhů s výskytem na podobných, člověkem vytvořených místech, silně omezené. Populace před hlavním nádražím se při současném způsobu obhospodařování tamních trávníků jeví jako uchovatelná do budoucnosti, občasný sešlap neukázněnými chodci tužance spíše prospívá. Přesto je její osud vzhledem ke zranitelnosti místa a nehojnému výskytu nejistý. Na druhou stranu nelze vyloučit další nálezy.

sclerochloa-dura6

Možnosti záměny, příbuzné druhy: Druh je zaměnitelný za jiné nízké trávy, především za všudypřítomnou a na podobných místech rostoucí lipnici roční (Poa annua). Tužanka se nejlépe odliší v květu podle jednostranného květenství a nápadně blanitě lemovaných plev. Ve sterilním stavu je snadno k přehlédnutí a po odkvětu rychle mizí.

sclerochloa-dura7

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Publikováno dne 30.12.2015.

Fotografováno v Praze – Vrchlického sady a v Podyjí – Ladenský most.

 

Na projekt Ohrožená pražská příroda finančně přispělo Hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget