Tento příspěvek byl přečten1141krát!

Tořice rolní (čeleď: Apiaceae Lindl. – miříkovité) je jednoletá nevzhledná bylina snadno zaměnitelná za příbuznou a všudypřítomnou tořici japonskou. Na rozdíl od ní je však druhem vzácným, zřetelně teplomilným a v posledních desetiletích nápadně ustupujícím. U nás je považována za archeofyt. V Praze podle všeho nikdy nebyla hojná, vyskytovale se spíše jen ojediněle, jsou staré údaje ze Smíchova a z Šárky, v posledních letech je opakovaně potvrzována z přírodní památky Podbabské skály.

Torilis arvensis

Rozšíření na území České republiky: Roste v teplých oblastech; vzácně v nejteplejších oblastech Čech, poněkud častěji na jižní Moravě.

Torilis arvensis

Celkový areál rozšíření: Roste v jižní a střední Evropě, v Makaronézii, na Blízkém východě.

Torilis arvensis

Ekologie: Roste na polích, vinicích, na okrajích příkopů a cest, podél světlých lesních kultur, na půdách sušších, na živiny bohatých, zásaditých. Teplomilný a světlomilný druh.

Torilis arvensis

Ohrožení a ochrana: Příčiny úbytku nejsou zcela zřejmé, zdá se však, že druhu nevyhovují nově vznikající ruderální stanoviště s omezeným počtem zastoupených druhů. Jako jednoletý druh je náročná na rozvolněnost porostů, jako druh starých ruderálních míst se navíc obtížně chrání územně, ale i zákonem. Pro svoji vzácnost je řazena mezi druhy silně ohrožené (C2t), zákonem chráněna není. Pro snadnost záměny s běžnou tořicí japonskou může být přehlížena.

Torilis arvensis

Torilis arvensis

Torilis arvensis

Ohrožení na území Prahy: Budoucnost tořice jarní v Praze je nejistá, jako jednoletý druh je tořice rolní citlivá na zapojování drnu a zahušťování porostů. Výskyt v přírodní památce Podbabské skály je znám řadu let, ale v případě zhoršování podmínek je třeba včas pomýšlet na podpůrná opatření.

Torilis arvensis

Možnosti záměny, příbuzné druhy: Druh je snadno zaměnitelný za běžnou tořici japonskou (Torilis japonica), ta nemá ostny na plodech kotvičkovitě zakončeny, má obal se 4–12 listeny a působí rozložitějším dojmem. Více nebo méně jsou ovšem podobné všechny druhy miříkovitých se složenými okolíky s bílými květy a trojúhelníkovitými 1–2 krát zpeřenými listy.

Torilis arvensis

Autor textu: Radim Cibulka.

Autor fotografií: Daniel Hrčka.

Fotografováno v přírodní památce Podbabské skály 2.7.2011.

LogoPraha

 

Na projekt „Pražskou přírodou – poznávání a propagace přírodně cenných lokalit a ohrožených druhů“ finančně přispělo Hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget