Tento příspěvek byl přečten1419krát!

Sasanka lesní (čeleď: Ranunculaceae Juss. – pryskyřníkovité) je vytrvalá bylina teplejších poloh, vzdor svému jménu ji najdeme nejspíše v suchých trávnících nebo v teplomilných lesních lemech. Druh má určitou okrasnou hodnotu a je nezřídka pěstován. Neboť se v příznivých podmínkách může vyskytovat ve větším množství, pohled na záplavu velkých bílých květů je v takovém případě opravdu působivý. Druh je chráněn zákonem, řada výskytů je chráněna i územně, což by mělo zajistit přežívání druhu do budoucnosti. Přesto druh zaznamenal zřetelný ústup. Je uváděn z řady pražských chráněných území: přírodní rezervace  Prokopské údolí, přírodní rezervace Radotínské údolí, přírodní rezervace Chuchelský háj, přírodní rezervace Homolka, přírodní památky Cikánka I, národní přírodní národní přírodní památky Lochkovský profil, národní přírodní památky U Nového mlýna, přírodní památky Opatřilka-Červený lom, národní přírodní památky Dalejský profil, přírodní památky Zmrzlík, tedy především v oblasti Českého krasu. Jsou též zprávy o výskytu sasanky lesní mimo chráněná území, kupříkladu na Zimní louce u Holyně. Je též starý údaj z Divoké Šárky.

přírodní rezervace Homolka

Rozšíření na území České republiky: Dnes už spíše jen vzácně roste v teplých oblastech Čech a Moravy, zvláště v severozápadních a středních Čechách, na jižní a jihovýchodní Moravě, od nížin do pahorkatin, ojediněle až do podhůří.

Anemone sylvestris

Celkový areál rozšíření: Vyskytuje se od Francie přes střední a východní Evropu až na Sibiř a Dálný východ. Těžiště výskytu je v chladných sibiřských stepích.

Anemone sylvestris

Anemone sylvestris

Ekologie: Roste ve slunných trávnících, v lesních lemech a na lesních světlinách, v lesostepích, ve světlých lesích a křovinách, na zásaditých půdách, hlavně na vápnitých podkladech.

Anemone sylvestris

Ohrožení a ochrana: Druh je ohrožen změnami v obhospodařování krajiny a s tím spojeným zarůstáním míst výskytu keři nebo expanzivními bylinami, zahušťováním světlých lesů, méně přímým ničením stanovišť nebo přímým poškozováním člověkem. Naštěstí mnohé lokality jsou územně chráněny a je na nich nastaven vhodný plán péče, zajišťující přežití druhu do budoucnosti. Patří též k druhům, jež se mohou v příznivých podmínkách vyskytovat na stanovištích početně a vzhledem k vytrvalosti druhu také dlouhodobě. Přesto sasanka lesní vykazuje úbytek početnosti, především v Čechách. Pro svoji vzácnost je řazena mezi druhy silně ohrožené (C2b), zákonem je chráněna jako druh ohrožený (§3).

Anemone sylvestris

Ohrožení na území Prahy: Ačkoli je druh uváděn z řady chráněných území, není snadné se se sasankou lesní v Praze setkat. Obvykle zde roste v málopočetných skupinách, navíc je mimo dobu květu nenápadná a může unikat pozornosti. V současnosti se v Praze druh nezdá býti bezprostředně ohrožen, jako ubývající druh však zasluhuje zvýšenou pozornost.

Anemone sylvestris

Anemone sylvestris

Možnosti záměny, příbuzné druhy: Záměna v době květu je málo pravděpodobná, běžná sasanka hajní (Anemone nemorosa) má zřetelně menší květy a není nápadně chlupatá, sasanka narcisokvětá (Anemone narcissiflora) je velmi vzácným druhem nejvyšších poloh Sudet, navíc květy skládají okolík. Svojí chlupatostí může sasanka lesní upomínat na některé koniklece, snad především na koniklec alpský (Pulsatilla alpina), to je však, jak již jméno napovídá, horský druh. I za plodu je sasanka lesní dobře poznatelná. Mimo dobu květu a plodu je však dosti nenápadná.

Anemone sylvestris

Anemone sylvestris

Autor textu: Radim Cibulka.

Autor fotografií: Daniel Hrčka.

Fotografováno v přírodní rezervaci Homolka 25.5.2010 a v přírodní rezervaci Prokopské údolí 7.5.2012.

LogoPraha

 

Na projekt „Pražskou přírodou – poznávání a propagace přírodně cenných lokalit a ohrožených druhů“ finančně přispělo Hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget