Tento příspěvek byl přečten1982krát!

Syn.: Agrostis caryophyllea (L.) Salisb.

Čeleď: Poaceae Barnhart – lipnicovité

Aira caryophyllea

Popis: Jednoletá tráva vysoká 5-30 cm, rostoucí jednotlivě nebo v řídkých trsech. Stébla jsou přímá, tenká, listové pochvy jsou drsné, jazýček je až 5 mm dlouhý, zubatý. Listy jsou čárkovité, až 5 cm dlouhé, štětinovitě svinuté, o průměru 0,3 mm. Lata je v obrysu obvejčitá, řídká, rozestálá; větévky jsou dlouhé, šikmo odstálé, 1-2krát delší než klásky. Klásky jsou dvoukvěté, 2,5-3,5 mm dlouhé, štíhlé, plevy jsou vejčité, špičaté, 1-3žilné, plucha je o něco kratší než pleva, je dvoklanná, dlouze osinatá. Plodem je vřetenovitá, lysá okoralá obilka. Kvete od května do července.

Aira caryophyllea

Záměny: Zaměnitelný za různé drobné trávy s latovitým květenstvím, snad především za drobné lipnice, ty však nemívají osiny a jsou poněkud mohutnější, nebo kostřavy, ty zase bývají vzrůstnější. Naopak příbuzný ovsíček časný (Aira praecox) je nepodobný z důvodu staženého květenství a záměna je tudíž málo pravděpodobná. Druh je snadno přehlédnutelný, zvláště v malém počtu jedinců.

Aira caryophyllea

Ekologie: Roste na pastvinách nebo úhorech, na skalách, na mezích, na náspech; na půdách výhřevných, vysýchavých, nevápenných, spíše kyselých. Na příznivých místech se může vyskytovat masově.

Aira caryophyllea

Aira caryophyllea

Rozšíření v České republice: Dříve byl druh rozšířen po celém území, zvláště v severních, středních a jihozápadních Čechách. Zdá se, že druh vymizel na řadě míst, je však značně nenápadný, v případě slabého výskytu nalezitelný spíše jen náhodou a jako jednoletý druh se nemusí objevovat každoročně; může být tudíž přehlížen. V jihozápadních Čechách je stále dosti častý.

Aira caryophyllea

Celkové rozšíření: Roste od západní Evropy po Balkán, dále v severní a východní Africe, v Makaronésii. Zavlečen byl do řady zemí světa.

Aira caryophyllea

Ohrožení: Patří ke kriticky ohroženým druhům květeny České republiky (C1t), zákonem chráněn není, na Slovensku se řadí k druhům nedostatečně prostudovaným.

Aira caryophyllea

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Fotografováno u Horažďovic, v přírodní památce Svaté Pole 27.5.2017.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget