Tento příspěvek byl přečten2140krát!

Slovensky: androméda sivolistá, německy: Rosmarinheide, polsky: modrzewnica zwyczajna.

Čeleď: Ericaceae Juss. – vřesovcovité

Andromeda polifolia

Popis: Nízký, 10-40 cm vysoký keřík. Lodyha poléhavá nebo vystoupavá. Listy kožovité, úzce kopinaté, 15-30 mm dlouhé, slabě podvinuté, do 5 mm široké, na líci tmavě zelené, na rubu sivě ojíněné. Květy v chudém konečném chocholíku. Květní stopky červené, 2-6 krát delší než květ. Kalich 5dílný, koruna baňkovitá, 4-6 mm dlouhá (korunní lístky srostlé), růžová, později bílá, tyčinek 10. Plodem je kulovitá tobolka.

Andromeda polifolia

Záměny: Podobná dalším zástupcům čeledi vřesovcovitých – medvědice lékařská (Arctostaphylos uva-ursi) je odlišná kulatými peckovicemi a širšími nepodvinutými listy. Rojovník bahenní (Ledum palustre) je poznatelný listy na rubu plstnatými, bílými květy a volnými korunními lístky.

Andromeda polifolia

Ekologie: Na rašeliništích.

Andromeda polifolia

Rozšíření v České a Slovenské republice: V České republice roste roztroušeně až dosti hojně v horských oblastech, nižších polohách v Třeboňské pánvi (hojně), u Františkových Lázní (chráněné území Soos) a v okolí Doks (zde zřejmě již vyhynul). Ve Slovenské republice pouze v karpatské oblasti ve Vysokých Tatrách a Západních Beskydech.

Andromeda polifolia

Celkové rozšíření: Boreální cirkumpolárně rozšířený druh, v Evropě kromě jihozápadní a severní části, dále v Asii a Severní Americe.

Andromeda polifolia

Ohrožení: Patří k silně ohroženým druhům květeny ČR (C2b), zákonem je chráněna jako ohrožený druh (§3). Na Slovensku je druhem chráněným zákonem, je veden mezi ohroženými druhy (EN).

Andromeda polifolia

Charakter ohrožení: V současné době je řada lokalit součástí chráněných území, možné ohrožení spočívá v destrukci stanovišť (např. těžba rašeliny), některé lokality na Slovensku byly zatopeny Oravskou přehradou.

Andromeda polifolia

Autor textu: Daniel Hrčka.

Autor fotografií: Radim Cibulka.

Fotografováno v Národní přírodní rezervaci Rejvíz, dne 5.7.2010, v Národní přírodní rezervaci Rolavská vrchoviště, na Velkém močále.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget