Tento příspěvek byl přečten2779krát!

Kosatec sibiřský (Iridaceae Juss. – kosatcovité) se jako druh vlhkých luk v Praze vyskytuje vzácně na jejich zbytcích především na východním okraji Velké Prahy, kde také navazují další nálezy už za hranicí hlavního města. Je uváděn z těchto chráněných území: Přírodní památka Hrnčířské louky, přírodní rezervace Klánovický les-Cyrilov a Mýto a též z Přírodní památky Vizerka, lépe řečeno z vlhkých luk pod Vizerkou; byl nalezen např. také v Praze-Modřanech na podmáčené louce mezi ulicemi Československého exilu a K Lipinách.

iris-sibirica1

Rozšíření na území České republiky: U nás roste od nížin do podhůří, rozšíření není rovnoměrné, v některých oblastech je výskyt roztroušený, místy i hojný, jinde je naopak vzácný. Více lokalit je v Polabí, v západních Čechách, v Šumavsko-novohradském podhůří, na Moravě je častější v jihomoravských úvalech, na Olomoucku a na Bruntálsku. Ve vyšších polohách roste ve Slavkovském lese, na Šumavě, v Brdech, v Nízkém Jeseníku.

iris-sibirica2

Celkový areál rozšíření: Roste především ve střední a východní Evropě, od Francie až na střední Sibiř, na severu zasahuje do jižní Skandinávie, do Pobaltí, na jihu do severního Středomoří a na Balkán. Roste také na Kavkaze. Jinde ve světě rostou příbuzné taxony.

iris-sibirica3

Ekologie: Roste na vlhkých, zaplavovaných loukách, na slatinách, na rašelinných loukách, řidčeji ve vrbových křovinách a ve světlých vlhkých lesních porostech, na slunných, nanejvýše polostinných místech na střídavě vlhkých půdách. Často pěstovaný druh, v kultuře snese i poměrně sušší stanoviště.

iris-sibirica4

Ohrožení a ochrana: Je zařazen mezi ohrožené druhy (C3), zákonem je chráněn v kategorii druhů silně ohrožených (§2). Zvláště v druhé polovině dvacátého století nápadně ubylo míst jeho výskytu v souvislosti s vysoušením mokřin a melioracemi vlhkých luk, napřimováním a úpravami vodních toků a také s ukončením obhospodařování podobných míst, kdy dochází k jejich zarůstání, byť kosatec může přežívat za mírného zastínění řídkými keři nebo i stromy. Podporou k šíření může být občasné narušování drnu, např. ve vojenských újezdech. Vzdor zřetelnému úbytku se u nás, zvláště v některých oblastech nejedná o druh bezprostředně ohrožený, byť pohled na modré louky, zbarvené květy kosatce sibiřského se nám naskýtá již jen vzácně.

iris-sibirica5

Ohrožení na území Prahy: V Praze se jedná nepochybně o druh vzácný, soustavně ohrožovaný změnami vodního režimu, změnami územního plánu, sukcesními změnami a to i přes to, že většina jeho výskytů je podchycena územní ochranou, neboť tlak na zamokřené biotopy zde je ještě větší než jinde. Bezprostřední vyhynutí mu ale ani v Praze nehrozí.

iris-sibirica6

Možnosti záměny, příbuzné druhy: Druh je za květu dobře poznatelný, v trávě však může ve sterilním stavu snadno unikat pozornosti, jednotlivé nekvetoucí rostliny jsou pak v podstatě nenalezitelné. Poněkud podobné listy má kosatec trávolistý (Iris graminea), ten však má nízkou zploštělou lodyhu; případně kosatec zvrhlý (I. spuria), ten však u nás vyhynul. Záměna tedy připadá do úvahy spíše se zahradními odrůdami a kříženci, kdy nemusí být vždy snadné rozhodnout, zda se jedná o přirozený výskyt nebo zplanění.

iris-sibirica7

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka

Fotografováno v přírodní památce Hrnčířské louky, v národní přírodní památce Slatinná louka u Liblic, Upolínové louce pod Křížky a v přírodních rezervacích Stupava a Andělské schody.

 

Na projekt Ohrožená pražská příroda finančně přispělo Hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget