Praha

Obecné informace o NS Od začátku listopadu roku 2001 mohou návštěvníci přírodního parku Drahaň-Troja navštívit nově upravenou naučnou stezku v areálu Pražské botanické zahrady. Trasa cesty je vedena mezi trojským zámkem a městskou čtvrtí Bohnice. V této oblasti je rozmístěno… Číst více

Přírodní památku Salabka tvoří severozápadně orientovaný svah, který příkře spadá do mělkého uzavřeného údolí (od paty svahu po vrchol je převýšení 25 metrů). Geologickým podkladem jsou droby a slabě přeměněné břidlice. Na matečnou horninu nasedají mělké vrstvy zvětraliny a půdy… Číst více

Hlavním předmětem ochrany chráněného území Opatřilka – Červený lom je klasický geologický profil svrchním silurem až spodním devonem, s řadou mezinárodně významných geologických profilů a nalezišť zkamenělin. Zřejmě i díky svojí poloze mezi národní přírodní památkou Dalejský profil a přírodní… Číst více