Praha

Předmětem ochrany přírodní památky jsou skalnaté k jihu obrácené svahy tvořené proterozoickými břidlicemi s výchozy buližníku. Na ně je vázán výskyt vzácných teplomilných druhů živočichů a rostlin. Chráněné území je tvořeno mělkým údolím začínajícím v blízkosti objektů Psychiatrické léčebny Bohnice… Číst více

Bohnické údolí bylo vyhlášeno jako chráněné území v roce 1982. Celková rozloha vlastní přírodní památky činí 4,6 hektarů, navazující ochranné pásmo má rozlohu téměř 40 hektarů. Je tvořeno jižně orientovaným svahem v bočním zalesněném údolí Vltavy v těsné návaznosti na… Číst více

Území se nachází mezi městskými částmi Horní Počernice, Běchovice, Klánovice a Újezd nad Lesy, na východním okraji Prahy, na poměrně plochém reliéfu. V severní části přírodní památky Xaverovský háj, směrem k městské části Horní Počernice, se plošina sklání do údolí… Číst více

Soutěska Divoké Šárky patří k nejpoutavějším a nejzajímavějším přírodním celkům na území Prahy. Svými příkrými svahy dotvářejícími zajímavou krajinnou scenérii a malebností odjakživa přitahovala jak přírodovědce, tak milence a romantiky. Jeden takový o ní psal už na přelomu 18. a… Číst více

Hranice Dolní Šárky je přibližně vymezena usedlostmi Žitná, Mrázovka a řekou Vltavou. Celé údolí představuje zajímavý krajinářský celek. Je součástí přírodního parku Šárka-Lysolaje. Samotná Dolní Šárka je závěrem údolí táhnoucím se až téměř po Ruzyni. Zřejmý je kontrast oproti blízké… Číst více

Přírodní památka se nachází v blízkosti jednoho z nejfrekventovanějšího dopravního uzlu Prahy – jižní spojky, před nájezdem na Barrandovský most a nad železniční stanicí Praha-Braník. V hukotu železnice nebo projíždějících kamionů je možné si jen stěží představit něco vyloženě „přírodního“,… Číst více

Přírodní památka Havránka se skládá ze dvou částí: xerotermního svahu s rozsáhlým vřesovištěm označovaném jako „Pustá vinice“ a mělkého údolí, jehož součástí je prameniště Haltýř, zarostlé svahy se skalnatým výchozem a s lokálními vřesovišti.

Přírodní památka Havránka – Pustá vinice… Číst více

Obecné informace o NS Od začátku listopadu roku 2001 mohou návštěvníci přírodního parku Drahaň-Troja navštívit nově upravenou naučnou stezku v areálu Pražské botanické zahrady. Trasa cesty je vedena mezi trojským zámkem a městskou čtvrtí Bohnice. V této oblasti je rozmístěno… Číst více

Přírodní památku Salabka tvoří severozápadně orientovaný svah, který příkře spadá do mělkého uzavřeného údolí (od paty svahu po vrchol je převýšení 25 metrů). Geologickým podkladem jsou droby a slabě přeměněné břidlice. Na matečnou horninu nasedají mělké vrstvy zvětraliny a půdy… Číst více