Tento příspěvek byl přečten1495krát!

Synonyma: Cerambyx cerdo var. major Linnaeus, 1758; Cerambyx heros Scopoli, 1763; Cerambyx luguber Voet, 1778; Hamaticherus heros (Scopoli, 1763); Hammaticherus heros (Scopoli, 1763); Cerambyx heres Scopoli, 1763

Třída: Insecta – hmyz

Řád: Coleoptera – brouci

Čeleď: Cerambycidae – tesaříkovití

tesařík obrovský

Možnosti záměny, příbuzné druhy: Podobný tesařík bukový (Cerambyx scopolii) je výrazně menší (do 2,8 cm), tykadla má delší než tělo, ale ne tolik jako u tesaříka obrovského (ten může dorůstat až do 5 cm).

tesařík obrovský

Ekologie: Vyhledává především duby, ale znám je i z dalších dřevin (jírovec, buk, ořešák, habr, jilm nebo jasan). Napadá staré stromy hlavně ve spodních částech a na osluněné straně. Objevuje se nejčastěji na solitérních stromech, v alejích, na hrázích rybníků nebo na světlých okrajích lesů. Vývoj probíhá nejprve pod kůrou, později i ve dřevě kmenů.

tesařík obrovský

tesařík obrovský

Celkový areál rozšíření: Je rozšířen ve střední a jižní Evropě, jižním Švédsku až po přední Asii a Kavkaz. Na východě je hranicí jeho výskytu řeka Dněpr. Zasahuje také do severní Afriky.

tesařík obrovský

tesařík obrovský

Rozšíření na území České republiky: Ustupující druh, který je zatím ještě hojnější v jižních Čechách (Třeboňsko a Chlumecko, Hluboká nad Vltavou) a na jižní a střední Moravě. Opakovaně je nacházen i na Křivoklátsku. Jinde již vyhynul nebo jsou nálezy jen ojedinělé.

tesařík obrovský

Rozšíření na území Hlavního města Prahy: Je znám z hráze rybníka Homolka v přírodní památce Milíčovský les a rybníky. Jedná se sice o slabou populaci, ale opakovaně ověřovanou. Druhým místem výskytu jsou porosty zakrslé teplomilné doubravy na skalních výchozech v oblasti přírodní rezervace Šance. Tyto nálezy pokračují ve skalnatém vltavském údolí jižně od Prahy.

tesařík obrovský

Ohrožení a ochrana: Druh je na ústupu zřejmě z důvodu úbytku starých dubových stromů. Obě zjištěné populace v Praze jsou územně chráněny. Lze proto předpokládat, že staré stromy zde budou zachovány. Alespoň v případě Milíčovského lesa jsou v okolí další duby, které by do budoucna mohly sloužit jako náhradní stanoviště po odumření nyní obývaných stromů. Podle červeného seznamu je řazen mezi ohrožené druhy (EN), zákonem je chráněn jako druh silně ohrožený. Je to také evropsky významný druh uvedený ve směrnici č. 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, v přílohách II. a IV.

tesařík obrovský

Autor textu a fotografií: Daniel Hrčka.

ZAJÍMAJÍ VÁS I DALŠÍ EVROPSKY VÝZNAMNÉ DRUHY? POŘIĎTE SI PUBLIKACI „EVROPSKY VÝZNAMNÉ DRUHY PRAHY“.

Zdarma k vyzvednutí na Magistrátu hl. m. Prahy, k zapůjčení v knihovnách v Praze, Kladně, Plzni, Olomouci, Ostravě..

Bližší informace také na facebookových stránkách spolku.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget