Tento příspěvek byl přečten1288krát!

Pryšec sivý (čeleď: Euphorbiaceae Juss. – pryšcovité) je vzácná vytrvalá teplomilná rostlina rostoucí především na stepích a skalách. U nás se vyskytuje ve dvou oddělených oblastech, jednak ve středních Čechách a pak na jižní Moravě. Druh není chráněn zákonem, většina bohatších výskytů je však chráněna územně, což by mělo zajistit přežívání druhu do budoucnosti. V Praze je druh velmi vzácný, dříve byl udáván ze skal v přírodní památce Prosecké skály, dosud se vyskytuje v přírodní památce Podbabské skály. Zdejší výskyt nepochybně souvisí s poněkud hojnějším výskytem v Dolním Povltaví, např. v národní přírodní rezervaci Větrušické rokle.

pryšec sivý, Euphorbia seguieriana

Rozšíření na území České republiky: Roste vzácně v teplých oblastech v severozápadních a středních Čechách a na jižní Moravě. Uváděn je též z druhotných stanovišť z Ostravska.

Euphorbia seguieriana

Euphorbia seguieriana

Celkový areál rozšíření: Roste v Evropě, na východě zasahuje až po Ural, dále roste v Turecku, na Kavkaze, ve Střední Asii.

Euphorbia seguieriana

Ekologie: Roste na výslunných skalních stepích, v teplomilných trávnících, v suchých lesních lemech, v opuštěných vinicích či sadech, na píscích. Roste též na hadcích (subsp. minor). Nemá vyhraněné nároky na pH půdy, vyhledává ale půdy mělké, kamenité i písčité, suché.

Euphorbia seguieriana

Ohrožení a ochrana: Druh je ohrožen především samotnou vzácností. Může být ohrožen přímým ničením stanovišť, lomovou či stavební činností, zarůstáním míst výskytu keři nebo expanzivními bylinami. Naštěstí mnohé lokality jsou územně chráněny a je na nich nastaven vhodný plán péče, zajišťující přežití druhu do budoucnosti.  Pro svoji vzácnost je řazen mezi druhy silně ohrožené (C2b), zákonem chráněn ovšem není.

Euphorbia seguieriana

Ohrožení na území Prahy: V Praze byl druh vždy vzácný, v současnosti je kriticky ohrožený. Vzhledem ke špatnému stavu zbytků teplomilné květeny v přírodní památce Prosecké skály zde pravděpodobně pryšec sivý už neroste. Na Podbabských skalách jsou známy snad jen dva trsy na skalní hraně, může sice růst nepovšimnut na nepřístupných místech skal, ale nejspíše ne hojně. Druh je na území Prahy ohrožen především samotnou vzácností a je třeba mu věnovat náležitou pozornost.

Euphorbia seguieriana

Možnosti záměny, příbuzné druhy: U nás jsou rozlišovány tradičně dva poddruhy, rostliny z dolního Povltaví však vykazují přechodné znaky, jsou ovšem přiřazovány k nominátnímu poddruhu. Pryšce jsou si poněkud podobné, tento druh se vyznačuje oválnými žlázkami, vytrvalostí, lysostí, celokrajnými listy a sivým zbarvením. Poněkud podobný je pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias), často rostoucí na stejných místech, ten však má užší listy a hlavně půlměsíčné žlázky.

Euphorbia seguieriana

Autor textu a fotografií: Radim Cibulka.

Fotografováno v přírodní památce Podbabské skály 29.6.2019.

LogoPraha

 

Na projekt „Ohrožená pražská příroda“ finančně přispělo hlavní město Praha.

FACEBOOK
Facebook Pagelike Widget